Fokus på Investeringsplan herunder Columbus

Revision af Investeringsplan Der er brug for at få revideret kommunens Investeringsplan og gjort den mere fleksibel, så man kan undgå den årlige fastlåste budgetproces, hvor der altid skal findes …

Continue »

De Største Bøller

Den seneste debat om det mulige DSB-projekt i Frederikssund Sydby angående et større område til værksted/rangeranlæg, rejser alvorlige bekymringer og kritik. Fjordlandslisten står fast på vores kritik af forløbet, især …

Continue »

Glædelig Jul & Godt Nytår

Continue »

Balanceret Udvikling – STOP for flere overambitiøse anlægsprojekter

De konservative med Viuff i spidsen advokerer kraftigt for etablering af et nyt stort bibliotek/kulturhus på Tippen i Frederikssund by senest med flere artikler i SN: Kulturhus på Tippen skydes …

Continue »

𝐑𝐞𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐮𝐝𝐯𝐢𝐤𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐫𝐞𝐦𝐟𝐨𝐫 𝐥𝐢𝐠𝐞𝐠𝐲𝐥𝐝𝐢𝐠𝐭 𝐨𝐫𝐝𝐬𝐩𝐢𝐥

På byrådsmødet d. 27/9 kunne man opleve V føre sig frem med forslag om at bruge betegnelserne kommunecentre om Slangerup, Jægerspris og Skibby og byzonelandsbyer om Skuldelev, Dalby, Jørlunde, Lyngerup, …

Continue »

Kun symbolsk ekstra beløb til Naturhandleplanen

På trods af lang ventetid på naturstrategi/naturhandleplan må vi konstatere at naturen desværre heller ikke denne gang blev tilstrækkelig prioriteret til budgetforhandlingerne. Budgetforliget resulterede kun i et mindre ekstra symbolsk …

Continue »

𝗕𝘂𝗱𝗴𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟳

Fjordlandslisten er ét ud af de 11 partier, der står bag den budgetaftale, som efter en lang og intens budgetweekend kunne afsluttes mandag aften. Resultatet af aftalen findes på følgende …

Continue »

Nej tak til 25 meter Højlager i Erhversområde

FL ønsker ikke at ændre lokalplan og tilføje et kommuneplantillæg for at tilgodese ønske fra en erhvervsvirksomhed om at bygge et 25m højt højlager i et erhvervsområde tæt på alm. …

Continue »

Kritisabel Budgetproces

På nedenstående link er en debatartikel vedrørende kritik af budgetprocessen. Den har FL kritiseret i tidligere høringssvar, men det er absolut ikke blevet bedre. Det må og skal gøres bedre …

Continue »

Tid til handling bag ordene

Høringsperioden for Naturhandleplan 2023-2027 – På vej mod en rigere natur er netop afsluttet. På dette link kan man læse Fjordlandlistens høringssvar. Naturhandleplanen har været længe undervejs, og er en …

Continue »

FL – DN Grønt Håndtryk Status

Hermed Fjordlandslistens fulde feedback til Dansk Naturfredningsforenings kampagne vedr. Grønt Håndtryk, som de lancerede under valgkampen til KV21, og som de nu har udbedt sig en status omkring. https://frederikssund.dn.dk/nyheder/nyheder/groent-vaelgermoede-stor-interesse-for-vores-natur/ Fjordlandslisten …

Continue »

Ole Peltola trækker sig fra Fjordlandslisten

Det er med stor beklagelse at bestyrelsen har modtaget Ole Peltolas besked om, at han bryder med Fjordlandslisten og i stedet bliver ”løsgænger”. https://www.sn.dk/…/debat-jeg-bryder-med-fjordlandslisten/ Ole har gjort et stort arbejde …

Continue »

Borgerinddragelse – Åbent Hus

Fjordlandslisten har som et af vores initiativer for at forbedre borgerinddragelsen i forhold til vores politiske arbejde besluttet at invitere til et uformelt månedligt åbent hus arrangement umiddelbart før vores …

Continue »

Valgannonce 2

Continue »

Valgannonce 1

Continue »

Fjordlandslisten Valgfolder

På nedenstående link findes en elektronisk kopi af Fjordlandslistens valgfolder for KV21. Fjordlandslistens Valgfolder KV21 Vi har i folderen valgt at fremhæve 8 områder som karakteriserer Fjordlandslistens overordnede målsætninger, som …

Continue »

Borgmesterkandidatur – Ryst Posen

Fjordlandslisten vil som en ny tværpolitisk lokalliste ikke deltage i blokpolitik, og kommer ikke til at lægge alle vores æg i en kurv. Det er også grunden til, at vi har valgt ikke at indgå …

Continue »

Valgforbund – Vi lægger ikke alle vores æg i en kurv

Det er nu offentliggjort hvilke valgforbund der etableres i forbindelse med kommunevalget 2021 Blå blok #1    Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige Blå blok #2    Konservative, Radikale Rød blok #1   Enhedslisten, …

Continue »

Opfølgning på Budgetaftale 2022-2025

For nylig blev det annonceret, at der er indgået et bredt forlig i byrådet angående budgettet for 2022-2025. Aftalen kan læses på dette link Efterfølgende har repræsentanterne fra specielt de …

Continue »

Høringssvar til Kommuneplan 2021-2033

Fjordlandslisten har indsendt vores høringssvar til kommuneplanen 2021.Svaret kan læses i sin helhed på følgende link. De emner vi har valgt at fokusere på er: Manglende borgerinddragelse og forældet datagrundlag …

Continue »

Budget 2022-2025 – Høringssvar

På trods at en meget kort høringsperiode på kun 2 uger har Fjordlandslisten fået udarbejdet et høringssvar der i sin helhed kan læses på følgende link. Selve høringsmaterialet kan findes …

Continue »

Tour de Frederikssund

Fjordlandslisten Inviterer. I løbet af de næste tre måneder kommer Fjordlandslisten rundt til mange lokalsamfund for at lytte til borgerne og få inspiration til, hvordan de enkelte lokalområder og kommunen …

Continue »

Infrastrukturplan 2035

For nylig blev den nye infrastrukturplan 2035 offentliggjort.  Afskaffelse af betaling på Kronprinsesse Marys Bro (KMB) fra 2022  Ift. Frederikksund Kommune kan Fjordlandslisten (FL) med stor tilfredshed konstatere, at betalingen på KMB fjernes fra 2022.  Stort tillykke til Frederikssund og ikke mindst til alle de …

Continue »

Webshop

Fjordlandslisten har fået oprettet en Webshop, hvor der er mulighed for at købe forskelligt sportstøj og tilbehør med Fjordlandslistens logo. Så hvis du gerne vil støtte og være med til …

Continue »

Ungepolitik

Fjordlandslistens MÅL for Ungepolitikken  Kommunen er også for de Unge. Indenfor den kommende valgperiode skal det tydeligt fremgå af den førte politik, at kommunen også er for de Unge, fordi …

Continue »

Idrætspolitik

Fjordlandslistens stærke værdigrundlag er det bærende fundament for vores politik på alle områder.  Fjordlandslisten vil arbejde for at få Idrætspolitikken ind i en større sammenhæng.  Fjordlandslistens MÅL for idrætspolitikken  Fjordlandslisten vil  Sikre …

Continue »

Jubilæum / Grundlovsdag /Fars dag

Fjordlandslisten deltog tidligere i dag i fejringen af SuperBrugsen Jægerspris 100 års jubilæum, hvor de blandt andet havde inviteret de politiske partier i Frederikssund til at deltage i fejringen. Vi …

Continue »

Fjordlandslistens Kandidatliste til KV21 er klar

På blot 13 måneder er det lykkedes for Fjordlandslisten at samle stor tilslutning og opbakning til den nødvendige fornyelse hen over midten i byrådet. Fjordlandslisten ønsker en anden retning baseret …

Continue »

Betaling på KMB stadig ude af fokus

Vi har sendt nedenstående artikel til flere regionale\landsdækkende medier, og håber flere af dem vil optage den eller i det mindste selv lave et indslag omkring problematikken. Manglende fokus på …

Continue »

Bosætningsstrategi 2050

Fjordlandslisten har indsendt et grundigt høringssvar til den Bosætningsstrategi 2050, som kommunen har sendt i høring med høringsfrist d. 8 april 2021. Fjordlandslistens høringssvar kan læses på nedenstående link.Fjordlandslistens Høringssvar …

Continue »

Grusgrave status

Man må med rette kunne forvente at politikere valgt lokalt vil kæmpe for de lokale udfordringer deres borgere står med. Det er ikke altid muligt at ændre beslutninger der er …

Continue »

Nyfunden Politisk Vilje?

Det tog ikke lang tid for PMU formand Jørgen Bech at få et indlæg i lokalavisen efter debatten på seneste byrådsmøde vedrørende deltagelse i konkurrencen Vild Natur Se debatten fra …

Continue »

Borgerinddragelse NATURligvis

Vores kampagne har desværre mistet momentum, og vi vil derfor gerne genoplive den ved at introducere en naturstafet. Vi håber, at der er mange naturambassadører i kommunen, som vil indsende …

Continue »

Nu er det naturens tur !

Fjordlandslisten prioriterer naturen højt. Vi ønsker ikke bare, at den eksisterende natur skal beskyttes og plejes på en forsvarlig måde, men også at der afsættes flere midler til at understøtte …

Continue »

Skoleudvikling – Gør lærerne til omdrejningspunktet

Folkeskolen i Frederikssund Kommune skal op i omdrejninger igen, og Fjordlandslisten er parat til at gøre lærerne til omdrejningspunktet i den proces.  Skolevæsenet står i dag i store problemer efter …

Continue »

Øgede beføjelser og større ansvar til folkeskolerne

Som bekendt ønsker Fjordlandslisten, at alle skolematrikler i Frederikssund Kommune bliver selvstændige skoler igen. Men Fjordlandslisten ønsker at gå et skridt videre og give alle selvstændige skoler øgede beføjelser og …

Continue »

Én tværpolitisk liste frem mod KV21 – det er FrederiksSUND FORNUFT

På den kommunalpolitiske bane, er der nu sket en ændring, som indebærer, at der frem mod KV21 kun eksisterer én tværpolitisk liste i Frederikssund; nemlig Fjordlandslisten. Listen blev offentliggjort den …

Continue »

Tilbagerulning til selvstændige skoler

Skolevæsenet har nogle meget gennemgribende og alvorlige problemer, som byrådet bestemt er nødt til at forholde sig til.  I Fjordlandslisten bygger vi vores antagelse om skolevæsenets problemer på de konklusioner, som …

Continue »

Skolepolitik

Fjordlandslistens stærke værdigrundlag er det bærende fundament for vores politik på alle områder. Derfor kan det heller ikke være overraskende – hvis man har læst vores værdigrundlag, at vores skolepolitik …

Continue »

Igen en Centerchef uden skolefaglig bagrund

Frederikssund Kommune har før jul meldt ud at man har fået besat 5 Centerchefstillinger – herunder stillingen som Centerchef for Børn og Skole, hvor kommunen har ansat Trine Venbjerg Hansen, som kommer …

Continue »

NATURligvis – Vis os “Din Natur”

Hvis natur betyder noget for dig i dén kommune, du og andre Frederikssundborgere bor i, så vil vi i Fjordlandslisten gerne opfordre dig til at vise os netop “dit sted”!  Det kan være dit …

Continue »

Folkeskolen har det IKKE godt.

Svar til Morten Skovgaard (debatindlæg i Lokalavisen d. 2/12). Lad det være slået fast med det samme: Det er skræmmende at udvalgsformanden rammer så langt fra skiven i beskrivelsen af …

Continue »

Opfølgning på henvendelse til byrådsmedlemmer

Det er nu 2 uger siden vi sendte forespørgsel til alle byrådsmedlemmer, og vi vil hermed give en status. Vores henvendelse kan ses på nedenstående linkHenvendelse til byrådsmedlemmer Vi har …

Continue »

Elever i Frederikssund klart under gennemsnittet.

Kommunens fejlslagne skolepolitik koster på de unges karaktergennemsnit.  Fjordlandslistens kulegravning af skolevæsenet har vist med al ønskelig tydelighed, hvorfor skolevæsenet er blevet ramt af en nedtur.  Det kan kort sammenfattes som en massakre på skolestrukturen …

Continue »

Opfølgning

Risiko for trafikregulerende restriktioner på Kronprins Frederiks Bro Da vi endnu ikke har fået nogen tilbagemelding fra byrådsmedlemmerne på vores debatindlæg i diverse Facebook grupper samt i lokalaviserne, har vi …

Continue »

Massakren på skolestrukturen

Byrådet har gennem mange år rullet sammenlægninger, omstruktureringer og besparelser som flodbølger ind over folkeskolerne i Frederikssund.  Flodbølger skaber ødelæggelser og efterlader kaos. Det samme har sammenlægningerne og omstruktureringerne gjort. Forældrene blev …

Continue »

Risiko for trafikregulerende restriktioner på Kronprins Frederiks Bro

Bestyrelsesformanden for Fjordforbindelsen Leif Tullberg har på det seneste været meget aktiv i diverse Facebook grupper for at reklamere for betalingsbroen. Formålet er at lokke flere til at bruge betalingsbroen …

Continue »

Opfølgning på budgetaftale/Investeringsplan

Budgetaftalen for 2021-2024 inklusiv Investreringsplan 2021-2030 blev godkendt på seneste byrådsmøde d. 7 oktober. Vi har gennemgået den og vurderet resultatet ift. vores høringssvar. Borgerinddragelse/Borgerdialog Vi havde kritiseret den korte …

Continue »

Stop blødningen på skoleområdet

Ifølge kommunens sidste Kvalitetsrapport for skoleområdet er det tydeligt at skolevæsenet i Frederikssund bløder. I nedenstående figur – som er taget direkte fra Kvalitetsrapporten 2018-2019 – illustrerer hvor grelt det …

Continue »

Sparring med Anders Gerner Frost fra nytgribskov lokalliste

I denne uge havde Fjordlandslisten besøg af Gribskovs borgmester Anders Gerner Frost, som repræsentant for lokallisterne i Danmark. Anders berettede om at være en lokalliste med de fordele og ulemper, …

Continue »

Høringssvar til Budget 2021-2024 og Investeringsplan 2021-2030

På trods af en meget kort høringsfrist og omfattende materiale har Fjordlandslisten fået udarbejdet et høringssvar til Budget 2021-2024 og Investeringsplan 2021-2030. Den kan findes på nedenstående link, og vil …

Continue »

Revision af kommuneplan og Borgerinddragelse

Da kommuneplanen står overfor en snarlig revision, er det på tide at få planlagt og startet forskellige inddragende aktiviteter. Planen skal være godkendt ved udgangen af 2021. Der er mange …

Continue »

Vi har brug for en hjælpende hånd

Tak for alle de mange positive tilkendegivelser, som Fjordlandslisten har modtaget de første 3 uger af vores eksistens. Det er helt afgørende for os med opbakning på flere fronter, hvis …

Continue »

Spørgsmål & Svar (FAQ)

Fjordlandslisten har udarbejdet en FAQ der indeholder svar på de hyppigst stillede spørgsmål. Denne FAQ vil blive opdateret ugentligt, så det altid er nemt og hurtigt for borgene at finde …

Continue »

Fjordlandslisten godt fra start

Det har været en spændende og hektisk uge efter vores pressemeddelelse d. 4 maj, som blev bragt i flere aviser og resulterede i nogle opfølgende artikler. Vi har listet links …

Continue »

Pressemeddelelse

PRESSEMEDDELELSE Nye tider i lokalpolitik – FrederiksSUND FORNUFT  Fjordlandslisten er en nystiftet tværpolitisk liste, der ønsker at stoppe den udvikling, som Frederikssund kommune har undergået siden KV17. Der er mange borgere, der har efterspurgt et alternativ til de eksisterende partier …

Continue »

May the 4th. be with you …

Så er det endelig blevet officielt og modstandsbevægelsen mod den udvikling som vi har set i de sidste 2 valgperioder og ikke mindst siden KV17 er etableret. Vi håber, at …

Continue »

FrederiksSUND FORNUFT

Fjordlandslisten har et værdigrundlag betegnet FrederiksSUND FORNUFT. Dette værdigrundlag er styrende for foreningens arbejde og politiske beslutninger. Fakta Ordentlighed Respekt Nærhed Udvikling Favnende Tværpolitisk Da foreningen er tværpolitisk, vil der …

Continue »

STOP Ulykken

Hvis du som borger ønsker forandringer og er utilfreds med den førte politik, så skal du sætte dit kryds anderledes ved næste kommunalvalg. Det er nødvendigt at udøve førstehjælp til kommunen. …

Continue »

Fjordlandslisten Etableret

Den 2. april 2020 blev der afholdt stiftende generalforsamling for Fjordlandslisten. På grund af Covid-19 restriktioner blev generalforsamlingen afholdt virtuelt. Efterfølgende er foreningen formelt blevet etableret.   Vi håber på at …

Continue »

Nye tider i lokalpolitik – FrederiksSUND FORNUFT 

Fjordlandslisten er en nystiftet tværpolitisk liste, der ønsker at stoppe den udvikling, som Frederikssund kommune har undergået siden KV17. Der er mange borgere, der har efterspurgt et alternativ til de eksisterende partier i Frederikssund Byråd, da de er utilfredse med den måde, som mange partier og byrådspolitikere har forvaltet den stemme, som de afgav ved seneste kommunalvalg. 

Som et kompetent mod- og medspil til de eksisterende partier i Frederikssund, vil Fjordlandslisten gennem ordentlighed, dialog og gennemsigtighed skabe udvikling – og det i fornuftig balance og respekt for borgere og for kommunens naturlige værdier. 

Fjordlandslisten er etableret af en gruppe borgere, bredt sammensat fra begge sider af fjorden. Borgerne har fundet sammen qua deres mange kampe med byrådsflertallet og forvaltningen i Frederikssund. Der er for mange sager, hvor der tromles hen over borgere og natur – og særligt indenfor området Plan og Miljø ser denne gruppe et stort behov for nye kræfter og en markant ændret politik. 

Fjordlandslistens værdier bygger på SUND FORNUFT – og bag hvert et bogstav i FORNUFT – gemmer sig en velovervejet og beskrevet værdi, som kan nærstuderes på Fjordlandslisten.dk samt på listens Facebook side Facebook.com/Fjordlandslist1.  

Samme sted kan man se mere om Fjordlandslistens mærkesager og kontakt i forhold til indmeldelse. 

Stifterne bag Fjordlandslisten håber og tror på, at flere borgere i hele Frederikssund Kommune vil revurdere deres politiske tilhørsforhold, og støtte eller tilslutte sig den nye gruppes bestræbelser for en bedre kommune.  

Med respekt for den situation, som Danmark og hele verden står i nu, har Fjordlandslisten afventet sin kommunikation omkring sin tilblivelse, men vil alligevel gerne gøre opmærksom på, at den har etableret sig, og at yderligere kommunikation er på vej – når Danmark er klar igen. 

Nye tider – en kommune for fremtiden og en kommune for borgerne… 

Fakta
Ordentlighed
Respekt
Nærhed
Udvikling
Favnende
Tværpolitisk