Bosætningsstrategi 2050

Home  »  Alle  »  Bosætningsstrategi 2050
apr 10, 2021 No Comments ›› Tage Rasmussen

Fjordlandslisten har indsendt et grundigt høringssvar til den Bosætningsstrategi 2050, som kommunen har sendt i høring med høringsfrist d. 8 april 2021.

Fjordlandslistens høringssvar kan læses på nedenstående link.
Fjordlandslistens Høringssvar til Bosætningsstrategi 2050

Høringssvaret tager fat i mange problemstillinger ift. strategien og ikke mindst det sparsomme grundlag og manglende forudsætninger som strategien hviler på.

Dette gælder ikke mindst det ambitiøse men urealistiske mål om, at der skal være 20000 ekstra borgere i Frederikssund kommune i 2050, hvoraf langt hovedparten vil skulle bosætte sig i Vinge. Dette er en befolkningstilvækst på knap 45 % over 30 år.

Vi vil i den kommende tid som opfølgning på høringssvaret samt optakt til den kommende revision af kommuneplanen tage nogle af emnerne op til nærmere debat.

Vi håber på, at kommunen vil udarbejde og offentliggøre en hvidbog over de indkomne høringssvar og tage besvarelserne seriøst.

På nedenstående link er et kommunalt notat der beskriver processen ift. handleplanen for bosætningsstrategi 2050

Procesplan for handleplan til Bosætningsstrategi

Tagged with: ,