Natur & Fritid

Home  »  Natur & Fritid

Naturen har en stor og vigtig plads som selvstændigt fokusområde. Vi skal væk fra forestillingen om, at alting, herunder naturen, skal have en nytteværdi. Naturen skal som udgangspunkt ikke gøre “nytte”. Den har en værdi i sig selv. Naturen er forudsætningen for et mangfoldigt liv på jorden, og det må og skal vi prioritere.

Vi bor i en kommune, der er rig på natur. Den skal vi passe på. Det nytter ikke, som byrådsflertallet i gentagne tilfælde har gjort, at man i en slags byggemani i ét væk vælger at dispensere fra lokalplaner, ser stort på beskyttelser og regler og konstant udfordrer lovgivningen. Vi ville ikke have noget natur uden love, regler og beskyttelser. De er til for at blive overholdt, og vi vil arbejde hårdt for naturen i en tid, hvor verden, Danmark og de enkelte kommuner mere end nogensinde mangler natur. Vi ønsker at overlevere en del af Danmark, hvor også vores børn og børnebørn vil kunne opleve og nyde naturen. En del af Danmark hvor bundlinjen ikke er økonomi men oplevelse. Vi tror på, at naturen er et af de allerstærkeste kort til at fastholde og tiltrække borgere i trivsel. En sideeffekt er, at vores natur har et stort potentiale for turisme, når og hvis vi passer ordentligt på den.

Det handler ikke kun om at bevare den natur vi har, men at udvide og udvikle naturen med udgangspunkt i det Grønne Danmarkskort og regeringens initiativ vedrørende Natur- og Biodiversitetspakke hvor der er fokus på forskellige kategorier, hvor en stor del er relevante for Frederikssund kommune.