Ordentlighed…

Home  »  Ordentlighed…

Ordentlighed er for os en gennemgående værdi I alle henseender.

Vi vil bidrage med åbenhed, ærlighed og gennemsigtighed, når der drøftes politiske sager og træffes beslutninger.

I al kommunikation holdes en god tone, og modparten tiltales og behandles respektfuldt trods uenighed.

Vi vil forholde os undersøgende og lyttende, så der kan gives ordentlige svar og træffes inkluderende beslutninger.

Der tales ”til” og ikke ”om” personer.

I dette blogindlæg er Ordentlighed beskrevet nærmere.