FORNUFT

Home  »  FORNUFT

Fjordlandslistens værdier bygger på SUND FORNUFT. Bag hvert et bogstav i FORNUFT gemmer sig en velovervejet og beskrevet værdi. Værdigrundlaget fungerer som et fundament for alle beslutninger og agerer derfor som en rød tråd der sikrer hensigtsmæssige løsninger, hvor der tages hensyn til forskellige bundlinjer og interessenter. Værdigrundlaget er i princippet upolitisk forstået på den måde at man sagtens kan have både røde, grønne og blå løsninger på det samme problem der alle er funderet på værdigrundlaget, da det i stort omfang handler om at processen og den måde som beslutningerne og sagsbehandlingen eller forvaltningen generelt føres ud i livet. Dette er vigtigt i en tværpolitisk forening, hvor der godt kan være forskellige ønsker og prioriteter blandt medlemmerne, men hvor alle løsninger hviler på det samme værdigrundlag. Dette kombineret med at der tilstræbes konsensus i alle beslutninger sikrer optimale løsninger for borgerne i Frederikssund kommune.

Fakta…

Ordentlighed…

Respekt…

Nærhed…

Udvikling...

Favnende…

Tværpolitisk…

Læs nærmere omkring Fjordlandslistens værdigrundlag på vores Værdikavalkade