Favnende…

Home  »  Favnende…

Fjordlandslisten kan og vil favne bredt. Udgangspunktet er altid borgerne i centrum.

Vi gør op med det nuværende byrådsflertals borgerfjerne og arrogante stil. Det betyder, at vi vil lytte, ikke som skueprocesser, men ud fra forestillinger om et udviklet demokrati. Vi vil have engagerede borgere, og for at det kan ske, må der gøres brug af borgerne og deres ressourcer. Vi vil derfor udvikle modeller for borgerinddragelse, så borgerne sikres reel indflydelse.

I dette blogindlæg er Favnende nærmere beskrevet.