SUND FORNUFT

Home  »  SUND FORNUFT

SUND FORNUFT er det værdigrundlag, vi står på – og som vi vil lade skinne igennem i vores tilgang og handlinger. Vi vil simpelthen udvikle og udrette, så vi som borgere oplever at være forbundet med vores nærmiljø. På den måde har vi muligheden for at være en ressource. En forudsætning er, at tilliden er på plads. Tilliden til andre. Tilliden til at institutioner – også de demokratiske – fungerer.

Tillid er helt grundlæggende for et hvilket som helst samfund. Tilliden til byrådsflertallet er i ruiner efter 7 år med skandalesager, elendig økonomisk styring, hovedløs byggemani og ikke mindst manglende respekt for de borgere, som bebor kommunen i dag. Der er derfor behov for, at der skrues gevaldigt op for dialogen, så politikken udvikles i meget tættere samspil med borgerne og dygtige fagligheder. 

Det har taget over 100 år at udvikle et demokrati. Det er ikke noget, som bare “er der”. Der skal gøres op med det, som mange borgere oplever som pseudohøringer i konkrete sager – fx byggeri. Det handler ikke om, hvordan man bedst muligt kan få overstået et besværligt, forstyrrende demokratisk element uden at ændre på planerne. Tværtimod. Vi vil systematisk arbejde for at udvikle politik sammen med borgerne og dygtige faglige medarbejdere. Det fører til bedre løsninger, bliver mere konkret, og det giver mulighed for at teste ideer af. Og så tror vi på, at det fører til et mere nærværende demokrati og øget tillid. 

Mere ledelse. Mindre styring. Vi ønsker at lede styringen med fokus på den værdi, en kommune skal skabe for − og sammen med − borgere, organisationer og virksomheder. Ledelsen skal have større fokus “indad” mod driften og det, som borgerne møder og oplever

Fjordlandslisten vil med udgangspunkt i vores værdigrundlag bringe SUND FORNUFT tilbage i forhold til de politiske beslutningsprocesser og forvaltningen.