Pressemeddelelse

Home  »  Alle  »  Pressemeddelelse
maj 4, 2020 1 Comment ›› Tage Rasmussen

PRESSEMEDDELELSE

Nye tider i lokalpolitik – FrederiksSUND FORNUFT 

Fjordlandslisten er en nystiftet tværpolitisk liste, der ønsker at stoppe den udvikling, som Frederikssund kommune har undergået siden KV17. Der er mange borgere, der har efterspurgt et alternativ til de eksisterende partier i Frederikssund Byråd, da de er utilfredse med den måde, som mange partier og byrådspolitikere har forvaltet den stemme, som de afgav ved seneste kommunalvalg. 

Som et kompetent mod- og medspil til de eksisterende partier i Frederikssund, vil Fjordlandslisten gennem ordentlighed, dialog og gennemsigtighed skabe udvikling – og det i fornuftig balance og respekt for borgere og for kommunens naturlige værdier. 

Fjordlandslisten er etableret af en gruppe borgere, bredt sammensat fra begge sider af fjorden. Borgerne har fundet sammen qua deres mange kampe med byrådsflertallet og forvaltningen i Frederikssund. Der er for mange sager, hvor der tromles hen over borgere og natur – og særligt indenfor området Plan og Miljø ser denne gruppe et stort behov for nye kræfter og en markant ændret politik. 

Fjordlandslistens værdier bygger på SUND FORNUFT – og bag hvert et bogstav i FORNUFT – gemmer sig en velovervejet og beskrevet værdi, som kan nærstuderes på Fjordlandslisten.dk samt på listens Facebook side Facebook.com/Fjordlandslist1.  

Samme sted kan man se mere om Fjordlandslistens mærkesager og kontakt i forhold til indmeldelse. 

Stifterne bag Fjordlandslisten håber og tror på, at flere borgere i hele Frederikssund Kommune vil revurdere deres politiske tilhørsforhold, og støtte eller tilslutte sig den nye gruppes bestræbelser for en bedre kommune.  

Med respekt for den situation, som Danmark og hele verden står i nu, har Fjordlandslisten afventet sin kommunikation omkring sin tilblivelse, men vil alligevel gerne gøre opmærksom på, at den har etableret sig, og at yderligere kommunikation er på vej – når Danmark er klar igen. 

Nye tider – en kommune for fremtiden og en kommune for borgerne… 

Fakta
Ordentlighed
Respekt
Nærhed
Udvikling
Favnende
Tværpolitisk

Yderligere information kan indhentes hos Fjordlandslistens stiftere: 

Bo HolmsgaardJægersprisbo.holmsgaard@fjordlandslisten.dk 
Tage S. RasmussenSlangeruptage.rasmussen@fjordlandslisten.dk 
Mette HarderFrederikssundmette.harder@fjordlandslisten.dk 
Preben KozuchJægersprispreben.kozuch@fjordlandslisten.dk
John ZieglerFrederikssundjohn.ziegler@fjordlandslisten.dk
Stefan G. RasmussenFrederikssundstefan.rasmussen@fjordlandslisten.dk 


Tagged with:

Comments

  1. […] af hverken den røde eller blå blok i kommunen. Netop dette var årsagen til at stifterne d. 4 maj 2020 etablerede FjordlandslistenDet er selvfølgelig klart, at der kan være stemmer, der ikke direkte kan omsættes til et mandat. […]