Infrastruktur

Home  »  Infrastruktur

Infrastruktur omfatter 3 underoverskrifter – trafikal infrastruktur, klimasikring, byudvikling – som hver især og fælles skal medtænkes, når der skal arbejdes med udvikling af by og land. 

Trafikal Infrastruktur
Infrastrukturen skal opprioriteres. Det er en forudsætning for at tiltrække og fastholde borgerne i kommunen. Buslinjer skal forbinde kommunen, så det er muligt at nå yderområderne. Kommunens mange pendlere skal have bedre muligheder. Der skal derfor arbejdes direkte og målrettet på at skabe bedre pendlerbetingelser – fx motorvejen til Frederikssund og bedre S-togs løsninger. Cykelstier, cykelruter og stisystemer skal forbedres, så Frederikssund ikke en en sort plet i uheldsstatistikken. Sidst men ikke mindst skal der arbejdes for at fjerne broafgiften på Kronprinsesse Marys bro.

Infrastrukturen er en del af opgaven med at udvikle attraktive miljøer, som gør kommunen til et sted, hvor folk først og fremmest som et tilvalg ønsker at blive boende, og hvor nye borgere ønsker at bosætte sig.

Klimasikring
Klimasikring som prioritet i kommunen – bl.a. ift stormflod. Der er sket meget lidt, siden Bodil hærgede for mere end 6 år siden. Det er en tikkende bombe at have en kommune, hvor hele bymidten og store boligområder kan blive helt oversvømmet ved næste stormflod. Det koster flere millioner, hver gang beredskabet rykker ud, og det vil koste trecifrede millionbeløb ved en ny Bodil. Derfor bør der etableres løsninger med diger/beskyttelse. Det er teknisk muligt og ses i andre kommuner, hvor flere kommuner går sammen om at etablere diger og andre løsninger. Derudover bør hele skybrudsproblematikken og regnvandsløsninger kraftigt opprioriteres. 

Byudvikling
Det skal være trygt og rart at bo og opholde sig i kommunen. Frederikssund Kommune skal kendetegnes ved et godt lokalt miljø. Det betyder fx gennemarbejdede planer for byudvikling både i de større og mindre byer. I tæt dialog borgerne og med opmærksomhed på offentlig-private samarbejder vil vi prioritere udvikling af attraktive, trygge bymiljøer med et stærkt lokalt præg og engagement. Vi tror på, at vi kan skabe og udvikle langt mere sammen end vi gør for nuværende.