NATURligvis – Vis os “Din Natur”

Home  »  Alle  »  NATURligvis – Vis os “Din Natur”
jan 4, 2021 1 Comment ›› Tage Rasmussen

Hvis natur betyder noget for dig i dén kommune, du og andre Frederikssundborgere bor i, så vil vi i Fjordlandslisten gerne opfordre dig til at vise os netop “dit sted”! 
 
Det kan være dit yndlingssted, hvor du finder roen. Det kan være dét sted i Frederikssund kommune, du finder smukkest, og da vi endnu bor i en naturmæssigt meget varieret kommune, kan det være skove, strande, enge, marker, fjordlandskab; der er ingen grænser – eneste ønske er, at det gerne må være et sted, der betyder meget for dig som borger i kommunen, at der bliver taget hensyn til; nu og i fremtiden. 
 
Vi i Fjordlandslisten kerer os nemlig om naturen; naturen som du, andre og vi ønsker består.  
 
Kun ved at rette opmærksomheden på vores eksisterende natur – altså lytte til borgerne i Frederikssund Kommune – kan vi gøre en indsats for at bevare den – for bevares skal den! 

Tingene går nemlig rigtigt stærkt i Frederikssund kommune, hvad nybyggeri og inddragelse af naturen angår; måske går det også for stærkt – hvordan ser naturen i Frederikssund mon ud om 2-5-10 år?  

Måden, du kan vise os “dit sted – din natur” og dermed gøre den til “vores natur”, er ved at uploade/sende et eller flere billeder via følgende Formular, hvor du blandt andet bedes skrive nogle ord omkring billedet, herunder hvor det mere specifikt er taget samt årsagen til, at det betyder meget og bør bevares eller udvikles. 
 
Formular til upload af billeder
 
Når billederne er modtaget og behandlet vil de kunne ses på nedenstående billedgalleri. 

NATURligvis – Vis os “Din Natur” billedgalleri
 
Vi indsamler fotos indtil d. 30/6-2021, så der er mulighed for at vise både vinter, forårs- og tidlig sommerfotos. Bland de indsendte billeder vil vi trække lod om 5 Natur-Ligvis plakater af Signe Bagge. Der udtrækkes en vinder ved lodtrækning hver måned i perioden fra Marts til Juli måned. De heldige vil få direkte besked. Halvdelen af overskuddet fra Signe Bagges plakater går i øvrigt til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde. 
 
Vores intention med dette er dels at få mere fokus på naturen i kommunen med henblik på at beskytte og udvikle den.

Naturen er mere end grønne markeringer på det grønne Danmarkskort, og vores mål er, at disse billeder og tilhørende beskrivelser kan indgå som en bruttoliste af natur der er værd at bevare og udvikle i Frederikssund kommune – også udenfor udpegningerne i Grønt Danmarkskort.  
 
Det er vigtigt at borgerne inddrages i dette, og så naturen ikke blot vurderes centralt fra af forvaltningen via digitale kort og luftfotos. 
 
Billederne kan dermed indgå som input til det opgaveudvalg som Fjordlandslisten håber på, at kommunen vil etablere med henblik på at oprette en ny samlet naturpolitik og handlingsplan for naturen i Frederikssund kommune. 
 
Vi håber at mange vil deltage og ser frem til at modtage mange gode billeder af forskellige værdifuld natur i kommunen. 

Tagged with: ,

Comments

  1. […] naturen.NATURligvis – Vis os din naturVi vil vi opfordre alle borgere til at bidrage til vores NATURligvis – Vis os din Natur kampagne, hvor vi efterspørger billeder af naturområder i kommunen, der bør beskyttes og/eller […]