Skolepolitik

Home  »  Alle  »  Skolepolitik
feb 6, 2021 No Comments ›› Tage Rasmussen

Fjordlandslistens stærke værdigrundlag er det bærende fundament for vores politik på alle områder.

Derfor kan det heller ikke være overraskende – hvis man har læst vores værdigrundlag, at vores skolepolitik signalerer FORSKELLIGHED og indeholder ord som NÆRDEMOKRATI og MEDINDDRAGELSE.

Vi har været grundige i vores undersøgelse af skolevæsenet. Vi har afdækket et skolevæsen i meget stor krise:

Dårlige målinger på elevenes trivsel, et kæmpe dyk på elevernes afgangskarakterer og en elevflugt til privatskoler.

På personalesiden har vi afdækket store problemer med lærernes sygefravær, lærernes uddannelsesniveau og lærernes lyst til fortsat at arbejde i skolevæsenet – for bare at nævne nogle af de vigtigste problemfelter.

Både problemerne omkring eleverne og lærerne er problemer som er blevet påført dem af en forfejlet og kritisabel skolepolitik og det kalder på et markant stilskifte UDEN at det skaber ekstra uro, for uro har kommunen og forvaltningen så rigeligt sørget for gennem de sidste mange år.   

På den baggrund præsenterer vi her vores 5 konkrete skolepolitiske forslag som vi mener kan rette op på skolevæsenets situation og sikre stabilitet fremover samt ikke mindst skabe trivsel og arbejdsglæde for både elever og ansatte.


Et Bæredygtigt Skolevæsen

  1. Selvstændighed til alle matrikelskoler.

  2. Nærdemokrati med øgede beføjelser og ansvar til skolerne.

  3. Skoleudvikling nedefra.

  4. En mere understøttende skoleforvaltning.

  5. Øget medinddragelse af alle interessentgrupper ved løsning af større tværgående kommunale skoleopgaver.

Læs mere omkring skolepolitikken under vores politik menu samt på vores FAQ.

Tagged with: