Folkeskolen har det IKKE godt.

Home  »  Alle  »  Folkeskolen har det IKKE godt.
dec 7, 2020 No Comments ›› Tage Rasmussen

Svar til Morten Skovgaard (debatindlæg i Lokalavisen d. 2/12).

Lad det være slået fast med det samme: Det er skræmmende at udvalgsformanden rammer så langt fra skiven i beskrivelsen af folkeskolen i Frederikssund.

Morten Skovgaard påstår at der i byrådet “er bred opbakning” til de mindre skoleafdelinger, men det passer desværre ikke. For af borgmesterens forslag til budget 2021 fremgik det at han foreslog en sammenlægning af ALLE skoler i Hornsherred – herunder en nedlæggelse af de 2 mindre skoleafdelinger! Forslaget blev godt nok stemt ned, men derved er disse skoler nu ikke fredet på den lange bane. Når næste mulighed byder sig står Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti klar med kniven – det ligger i deres DNA – men lige nu er det for tæt på et valgår. Det er sådan vi kender dem.

Morten Skovgaard påstår også at han “siden 2014 har kunnet konstatere en stigende tilfredshed med folkeskolen blandt elever og forældre”. Forældretilfredsheden er desværre ikke stigende – tværtimod. For ifølge kommunens offentliggjorte kvalitetsrapporter, som hvert andet år udkommer med alle overordnede undersøgelser om skolevæsenet, fremgår det tydeligt at den “generelle forældretilfredshed” er faldende.- det bliver endda med ord konkluderet i rapporterne – fra 3,9 ud af 5 i 2014 til 3,6 ud af 5 i den nyeste Kvalitetsrapport.

Forældrenes manglende tilfredshed med folkeskolen understreges også tydeligt af at elevflugten til privatskolerne ganske enkelt er ACCELLERERET i samme periode, så andelen af elever i privatskoler i Frederikssund nu er over landsgennemsnittet! Og elevernes trivsel er bestemt heller ikke noget at prale af. Tal fra kommunens egne Kvalitetsrapporter viser klart at elevtrivslen ligger under landsgennemsnittet.

Det er derimod godt at flere elever fra Frederikssund søger ind på erhvervsfaglige uddannelser. Stor anerkendelse for det arbejde. Men tillad at der lige droppes lidt malurt i bægeret. Det er nemlig på en meget “billig” baggrund. Med udgangspunkt i at afgangskaraktererne har ramt bunden og færre elever derved får karakterer til at kunne komme ind på de gymnasiale uddannelser vil det så ikke være logisk at flere søger ind på de erhvervsfaglige uddannelser, hvor et lavere karaktersnit accepteres?

Man kan spørge sig selv: Er det elevernes inderste ØNSKE eller er det bare deres mulige valg?

Fint med spændende undervisningsmiljøer og ordentlige skolemøbler, men sådanne ting skal da bare være i orden.

Morten Skovgaard opfordres til at pudse brillerne og læse kvalitetsrapporterne grundigt igennem. Folkeskolen er ikke død, men den er alvorligt såret. Først når den erkendelse er opnået i Byrådet kan man håbe på en forbedring af forholdene i folkeskolen!

Tagged with: