Respekt…

Home  »  Respekt…

Respekt er grundlæggende i alle forhold. Det er grundlæggende i ethvert mellemmenneskeligt forhold. Det er grundlæggende i forholdet mellem fortid, nutid og fremtid. Det er grundlæggende i forhold til historien og naturen.

Respekt for kommunens naturlige værdier betyder, at vi skal værne om den unikke natur og de historiske rødder.

Vi har en særlig pligt til at prioritere, bevare og beskytte den vigtige og truede natur, som bidrager til øget biodiversitet. Det agter vi at gøre.

Vi har respekt for kommunens eksisterende borgere, der skal føle sig hørt og værdsat.

I dette blogindlæg er Respekt beskrevet nærmere.