FrederiksSUND FORNUFT

Home  »  Alle  »  FrederiksSUND FORNUFT
apr 25, 2020 No Comments ›› Tage Rasmussen

Fjordlandslisten har et værdigrundlag betegnet FrederiksSUND FORNUFT. Dette værdigrundlag er styrende for foreningens arbejde og politiske beslutninger.

  • Fakta
  • Ordentlighed
  • Respekt
  • Nærhed
  • Udvikling
  • Favnende
  • Tværpolitisk

Da foreningen er tværpolitisk, vil der naturligvis kunne opstå uenigheder omkring politisk prioritering og retning. Det væsentlige i den forbindelse er dog, at alle beslutninger er tro mod værdigrundlaget, som er fundamentet for det politiske arbejde og de beslutninger der træffes.

Sund Fornuft skal være et reelt værdigrundlag som alle foreningens medlemmer skal støtte op om og anvende ifm. det politiske arbejde (Walk the Talk) og ikke kun i markedsføringsøjemed.

Tagged with: