Ungepolitik

Home  »  Fjordlandslisten  »  Ungepolitik
jun 10, 2021 No Comments ›› Tage Rasmussen

Fjordlandslistens MÅL for Ungepolitikken 

Kommunen er også for de Unge.

Indenfor den kommende valgperiode skal det tydeligt fremgå af den førte politik, at kommunen også er for de Unge, fordi de Unge er en vigtig ressource.

Derfor ønsker Fjordlandslisten at give de Unge en stærk stemme og indflydelse på kommunens udvikling – selvfølgelig især omkring de beslutninger, der handler om og involverer de Unge selv, for Ungdomspolitikken skal bygge på, hvad de Unge rent faktisk ønsker.

Fjordlandslisten vil skabe en ramme for de Unge

  • Hvor de Unge medinddrages via FUR (Frederikssund UngdomsRåd), som får status af et formelt høringsorgan, der skal varetage de Unges interessser, men også må involvere sig indenfor andre politikområder.
  • Hvor kommunen understøtter de Unges muligheder for at skabe meningsfulde fællesskaber.
  • Hvor der gennem øget åbningstid kan tilbydes tilstrækkelig kapacitet, så de Unge har et sted at være.
  • Hvor tilbud til de Unge ikke er statiske, men udvikler sig i takt med nye trends og ønsker fra de Unge.
  • Hvor der tænkes mere tværgående i tilbud til de Unge ved f.eks. at samle ungdomsklubberne i nærheden af eller i samme lokaliteter som øvrige fritids- og sportsaktiviteter.
  • Hvor der kan vendes ressourcer fra symptombehandling (SSP) til aktiviteter for de Unge. 

Læs mere omkring Ungepolitikken under vores politik menu samt vores FAQ.

Tagged with: