Borgerinddragelse – Åbent Hus

Home  »  Alle  »  Borgerinddragelse – Åbent Hus
mar 26, 2022 No Comments ›› Tage Rasmussen

Fjordlandslisten har som et af vores initiativer for at forbedre borgerinddragelsen i forhold til vores politiske arbejde besluttet at invitere til et uformelt månedligt åbent hus arrangement umiddelbart før vores månedsmøde.

Det afholdes fra kl. 18-19 på skift i henholdsvis Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby.

Første arrangement vil være d. 18 april kl. 18-19 i Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK) møderum Sælen.

Dato og lokation for møderne vil blive annonceret på vores Digitale medier herunder på vores Facebook side på følgende link

https://www.facebook.com/Fjordlandslist1/events

Alle borgere der måtte ønske at drøfte politiske temaer eller sager med Fjordlandslisten eller blot ønsker at høre nærmere om Fjordlandslisten er meget velkomne.

På mødet vil man kunne møde forskellige repræsentanter fra Fjordlandslistens bagland og vores byrådsmedlem Kirsten Weiland.

Vel mødt

Fordlandslistens bestyrelse

Tagged with: