Rædselskabinettet

Home  »  Rædselskabinettet

Rædselskabinettet er betegnelsen for en hvidbog med udvalgte skandalesager, som er dukket op til overfladen i de seneste valgperioder og specielt siden KV17.

Formålet med Rædselskabinettet er at synliggøre de problemer, der findes ift. den politiske styring og forvaltning af kommunen med udgangspunkt i konkrete sager. Herved kan borgerne i større omfang bliver opmærksomme og oplyste omkring disse forhold. For manges vedkommende er disse sager ikke alment kendte, med mindre man er en de uheldige borgere, der er kommet i klemme i en af sagerne, eller man aktivt følger med i lokalpolitik.

Formålet er både at synliggøre den politik, kultur og adfærd som foreningen ønsker at gøre op med samt at sikre, at disse sager ikke går i glemmebogen inden KV21.

Sagerne i Rædselskabinettet er en væsentlig medvirkende årsag til etableringen af Fjordlandslisten. Politikerne lever højt på, at hukommelsen for mange vælgere er kort, og de gamle skandalesager derfor bliver glemt, når der ifm. det næste valg skrues op for retorikken og introduceres nye valgløfter.

Kriser som den Danmark og verden p.t. står i med Covid-19 vil givetvis også overskygge de gamle problemstillinger, der i det perspektiv kan synes ubetydelige. Men det er vigtigt at holde for øje, at de udfordringer som Frederikssund kommune stod med inden Covid-19 kun vil blive forstærket af de konsekvenser, ikke mindst økonomiske, som bliver følgevirkningerne af samfundsnedlukningen. Dette vil sandsynligvis også have langvarige økonomiske konsekvenser for kommunen og borgerne, som rækker langt ind i den næste valgperiode.

Dette kan medføre endnu flere skandalesager og kortsigtede beslutninger, hvor specielt naturen og miljøet er i risikozonen for at blive ofre for økonomiske væksttiltag.

De listede sager nedenfor er kun er toppen af isbjerget, og der findes givetvis flere sager, der venter på at dukke op til overfladen. Derfor opfordres borgerne til at tippe Fjordlandslisten omkring skandalesager, der ikke allerede er identificeret, så de kan kan komme op til overfladen og blive behandlet og publiceret på listen.

Forslag til kandidater til Rædselskabinettet kan sendes ved at udfylde vores kontaktformular og vælge emnet (Kandidat til Rædselskabinettet) eller alternativt ved at sende en e-mail til info@fjordlandslisten.dk.

Vi arbejder på at få lavet en skabelon til detail beskrivelsen af de sager, der udvælges til Rædselskabinettet.

Facebook gruppen Frederikssund under overfladen (FUO) er også et velegnet forum til at drøfte disse sager med andre politisk interesserede i kommunen, og få indsamlet yderligere fakta omkring sagerne. Så brug også gerne denne kanal til at få synliggjort disse sager.

Nedenfor er på overskriftsform listet potentielle kandidater til Rædselskabinettet. Der er tale om en bruttoliste og sagerne vil senere blive prioriteret og beskrevet nærmere med understøttende dokumentation og links.

Vi håber, at mange vil støtte op omkring dette initiativ, så vi kan få synliggjort sagerne, og vælgerne kan stille de ansvarlige til ansvar ved KV21.

Så sidder du inde med en kandidat til Rædselskabinettet og/eller har indgående kendskab til en af de listede sager, og gerne vil bidrage til at beskrive disse nærmere, så tøv ikke med at tage kontakt til os.

 • Vinge generelt
  • Der er lavet så mange fejl og dårlige beslutninger ift. Vinge at det næsten skal have sit helt eget web site.
 • Thorstedlund
  • Proforma/Pseudo høring
  • Interessekonflikter ift. miljøscreeninger
  • Nedprioritering af miljøvurderinger og natur
  • Stor økonomisk usikkerhed
  • Ingen business plan
 • Meransletten 2-8
  • Ulovlig dispensation til udstykning
  • Byggeri i strid med lokalplan
  • Ændring af lokalplan
 • Meransletten 10-24
  • Plan om byggeri på naturbeskyttet areal
  • Ulovlig dispensation til byggeri
  • Dispensationer for naturbeskyttelsesloven
  • Forsøg på omgåelse af lokalplan og planlov med juridisk bistand.
 • Trekanten ved Kignæsbakken
  • Ulovlig dispensation til udstykning inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen
 • Ingridvej (Slangerups Grønne kile)
  • Ønske om byudvikling på grønt fredet område
  • Positiv særbehandling
  • Pseudohøring
 • Fællesmagasinet i Vinge
  • Placering malplaceret
  • Proforma høring
  • Nedprioritering af miljøvurderinger
  • Fremtidig økonomisk gevinst vs. modstand
  • “Washington Monumentet”
 • Lærkevej
  • Dispensations byggeri
  • Fra 3 til 7 etager
  • Pseudohøringer
  • Profit før borgertrivsel
 • Fjordtoften 10
  • Positiv særbehandling
  • Fejlagtig beslutningsgrundlag

 • Ny svømmehal i Frederikssund
  • Markant budgetoverskridelse
 • Vellerup Sommerby
  • Ønske om positiv særbehandling i dispensationssag
 • Byggeri Harevej 4b
  • Uhørt dispensation
  • Positiv særbehandling
 • Grusgrav i Sundbylille
  • Løftebrud ?
 • Rengøring på skoler ifm. Covid-19
  • Dårlig rengøringsstandard
  • Manglende kvalitetskontrol
  • Tillidsbrud på grund af fejlagtige udmeldinger vedr. overholdelse af retningslinjer fra sundhedsmyndigheder.

 • Betaling på Kronprinsesse Marys bro (KMB)

 • Bi-Lidt grunden

 • Færgevej 53

 • Borgmesteren til bøn i mosken
  • “Stemmefiskeri”
  • Tilsidesættelse af danske kristne værdier
  • Ringe dømmekraft og situationsfornemmelse

 • Skolevæsenets Nedtur