Økonomi

Home  »  Økonomi

Økonomien er et fundamentalt område for en hvilken som helst kommune. Der er behov for et særligt fokus på den økonomi, som skal drive kommunen i dagligdagen. Det bliver en meget stor opgave at prioritere og fordele økonomien fremadrettet.

Vi overtager en kommune i en elendig økonomisk forfatning. Der er de seneste 7 år solgt ud af kommunens jord – noget, som på ingen vis har forbedret kommunens driftsøkonomi – altså pengene til at drive og udvikle skoler, institutioner, ældrepleje, infrastruktur, kultur og naturbevarelse. Vi vil arbejde for en bæredygtig økonomisk genopretning, som sker ud fra en langsigtet strategi med en række delmål, som skal nås indenfor den kommende byrådsperiode.

Borgerne må som skatteydere vide, hvad det er for en business case, hvilke aftaler og hvilke forpligtigelser, som forskellige beslutninger bygger på. “Bæredygtighed” er mere og andet end klima og biodiversitet. Bæredygtighed er billede på den optik, som politik skal styre efter på den lange bane. Vi må væk fra de kortsigtede løsninger, som sjældent skaber ønskede forandringer. Beslutninger, muligheder og konsekvenser skal derfor belyses ikke efter én bundlinje men efter en række betydningsfulde bundlinjer. Økonomi er én bundlinje. Dialogen med borgerne, borgernes trivsel, historien, kulturen, naturen, miljøet og klimaet er andre centrale bundlinjer, som skal inddrages, inden der træffes beslutninger. Bæredygtige løsninger giver plads til langsigtede investeringer og udvikler større robusthed over for forskellige kriser.

Med den globale krise som Covid-19 har medført samt en potentiel stor økonomisk udgift i forhold til den kommende kommunale udlignings ordning, da er det evident at kommunens økonomi kommer under pres, da indtægterne på grund af økonomisk lavkonjunktur vil falde mens udgifterne med stor sandsynlighed vil stige med virksomheder der er gået konkurs og/eller har mistet en stor del af deres omsætning samt borgere der har mistet deres job. Dette er en kæmpe udfordring og derfor er det altafgørende at der foretages tages sunde, gennemtænkte og rentable økonomiske dispositioner.