Tilbagerulning til selvstændige skoler

Home  »  Alle  »  Tilbagerulning til selvstændige skoler
feb 12, 2021 No Comments ›› Tage Rasmussen

Skolevæsenet har nogle meget gennemgribende og alvorlige problemer, som byrådet bestemt er nødt til at forholde sig til. 

I Fjordlandslisten bygger vi vores antagelse om skolevæsenets problemer på de konklusioner, som vores undersøgelser af Frederikssund Kommunes skolevæsen har afdækket over en længere periode op til julen 2020. 

Herunder især: 

  • Skolevæsenets fald på kommunernes “rangliste” (afgangskarakterer). 

  • Elevernes dårlige trivselstal. 

  • Elevflugten til friskoler og privatskoler. 

  • Massive problemer omkring lærernes uddannelsesniveau, lærernes lyst til at arbejde i kommunen og lærernes sygefravær.  

Man kan læse alle vores veldokumenterede redegørelser af skolevæsenets her.

Med baggrund i disse problemer har vi flere gange spurgt til, hvem der har ansvaret for problemerne, og hvad Uddannelsesudvalget vil gøre ved problemerne – uden at have fået et reelt svar. 

Vi er derfor alvorligt bange for, at Uddannelsesudvalget ikke erkender problemernes eksistens.  

Det er også overraskende, at alle andre i byrådet fedtspiller i denne sag – mon det skyldes, at de ikke finder det vigtigt om skolevæsenet er velfungerende? 

Rundt om i landet diskuterer man skolepolitikken på livet løs. Mange steder handler det om skolestrukturen.  

Mange kommuner har stoppet sammenlægninger af skoler og Holbæk kommune har allerede vedtaget en tilbagerulning af deres skolesammenlægninger. 

Holbæks borgmester udtaler på holbaek.dk:  

“Jeg tror på en skole, hvor der bliver så kort som muligt mellem elever, forældre, medarbejdere og ledelse, og hvor alle i og omkring skolen virkelig føler, at den tilhører dem”. 

Stordrift har altså ikke vist sig at være godt i alle sammenhænge. 

Vi undrer os over, at vi ikke har hørt ét eneste parti i byrådet blande sig i den debat, og vi stiller derfor alle partier i byrådet og alle borgere følgende spørgsmål: 

Har Frederikssund Kommune i dag den mest hensigtsmæssige skolestruktur, når man tager alle kommunens skolemæssige opgaver i betragtning? 

Vi toner gerne selv rent flag:  

Fjordlandslisten ønsker en tilbagerulning af skolestrukturen til SELVSTÆNDIGE skoler. Hver med egen skolebestyrelse, egen skoleleder og eget budget. 

For Fjordlandslisten skal overgangen til selvstændige skoler ske uden at flytte en eneste elev, lærer eller pædagog.  

Vi forventer, at løsningen findes via dialog og aftaler mellem alle berørte skoler også indeholdende samarbejdsaftaler om større opgaver som skal løses fremadrettet. 

For os er det et enkelt valg. SundFORNUFT skal gennemsyre de lokale løsninger for at sikre nærdemokrati og medinddragelse, og FORSKELLIGHEDEN skal være en styrke for kommunens opgaveløsninger fremadrettet.   

Hvad mener du? 

Tagged with: