Elever i Frederikssund klart under gennemsnittet.

Home  »  Alle  »  Elever i Frederikssund klart under gennemsnittet.
nov 23, 2020 No Comments ›› Tage Rasmussen

Kommunens fejlslagne skolepolitik koster på de unges karaktergennemsnit. 

Fjordlandslistens kulegravning af skolevæsenet har vist med al ønskelig tydelighed, hvorfor skolevæsenet er blevet ramt af en nedtur. 

Det kan kort sammenfattes som en massakre på skolestrukturen og evindelige besparelser besluttet af Byrådet og styret af et ledelsesteam i skoleforvaltningen uden de nødvendige kompetencer. 

Når skoleforvaltningen med et regneark i hånden sidder og flytter elever rundt på skoler, som man fordeler møbler ud i klasselokalerne, bliver konsekvensen ude på skolerne at mange relationer bliver brudt, hvorved elever efterlades i en stor grad af usikkerhed. På skolerne giver det lærere og pædagoger meget ekstraarbejde. 

Utilpasset adfærd i mange former blandt eleverne kan poppe op i dette forløb – lige fra de udadreagerende på den ene side til de mere indadreagerende på den anden side.[Linjeskift til tekstombrydning]Men nu med flere elever i klassen og med de samme krav til inklusion i øvrigt. Så der er nok at tage sig af for lærere og pædagoger.    

Selvfølgelig forrykker det elevernes trivselsbillede i negativ retning – kunne man forvente andet? 

Og elever, som ikke trives, kan heller ikke præstere fagligt. Trivsel og indlæring er nemlig hinandens forudsætninger.  

Derfor er de sidste års resultater fra de nationale tests og afgangsprøver klart under den forventede standard. 

Forklaring er altså enkel og er kendt af alle med skolefaglig baggrund. 

Før den helt store omstrukturering i 2015 lå 3 skoler OVER landsgennemsnittet på mindst 3 ud af 4 lovpligtige trivselsparametre. 

I 2019 – fire år efter omstruktureringen – lå INGEN af kommunens skoler over landsgennemsnittet på bare 1 ud af de samme 4 lovpligtige parametre! 

Manglende trivsel kan desværre være årsag til mange uheldige ting for en elev, hvor de mest sårbare kan føle sig udenfor og opleve manglende anerkendelse i skolen.  

Men det slutter ikke nødvendigvis i skolen. For kommer man ud med afgangskarakterer, som er lavere end ens potentiale – kan det efterfølgende være sværere at komme ind på det ønskede uddannelsesforløb og/eller følge med der. 

Desværre har ingen i hverken Byråd eller Uddannelsesudvalg erkendt et anvar for denne fejlslagne skolepolitik. De har alle haft travlt ved håndvasken eller med at give ansvaret videre til lærerne. 

Jeg tror at politikerne skal være mere end glade for den kæmpe indsats lærere og pædagoger har gjort for at afbøde de værste følger af den førte politik. Uden deres indsats kunne det være gået MEGET værre! 

Hermed afsluttes serien om “Kulegravningen af skolevæsenets nedtur”. Alle afsnit kan ses på https://fjordlandslisten.dk/tag/skole/

Tagged with: