Nu er det naturens tur !

Home  »  Alle  »  Nu er det naturens tur !
mar 5, 2021 No Comments ›› Tage Rasmussen

Fjordlandslisten prioriterer naturen højt.

Vi ønsker ikke bare, at den eksisterende natur skal beskyttes og plejes på en forsvarlig måde, men også at der afsættes flere midler til at understøtte en reel naturudvikling, så vi kan få mere vild natur, flere grønne rekreative områder samt ikke mindst bynær natur. I den sammenhæng skal man naturligvis ikke glemme vandmiljøet herunder vores fjorde.

Naturen skal have sin egen bundlinje, der skal tages hensyn til, og ikke blot behandles som en fodnote i den politik der føres ift. plan og miljøområdet.

Hvorfor er dette vigtigt?

Adskillige rapporter refereret nedenfor konkluder klart, at det står meget dårligt til på naturområdet. Naturen og biodiversiteten er under hårdt pres ikke mindst i Danmark, der er en af de lande i Europa hvor naturen er mest presset, og hvor fremdriften ift. FN verdensmål er meget svære at få øje på.

Faktisk går det tilbage på flere områder herunder ”Naturlige Levesteder” og ”Truede Arter” mens der er stilstand på de fleste andre områder. Det er vi nødt til at gøre noget ved og få naturen på agendaen.

EU Rapport – Danmark skraber bunden i at beskytte naturen

Ny rapport viser, hvor skidt naturen har det i Europa: I Danmark er det særligt slemt 

Danmark dumper i 17 ud af 19 internationale naturmål

Myten om vores grønne førertrøje skjuler, at vi har ødelagt vores natur (Abonnementsartikel)

Mange tror desværre at den grønne omstilling og klimaaktiviteter også vil løse naturudfordringerne, men det er ikke tilfældet. Klimapolitik er forskellig fra naturpolitik og de kan på mange områder endda konflikte med hinanden.  

Naturen er desværre ofte blevet sorteper på grund af den store fokus der har været på 3B (Byudvikling, Byggeri og Beton) samt klimaområdet i de sidste mange år. Det er nogle af forklaringerne på, at det er gået så meget tilbage.

Udvikling og specielt klimaområdet er selvfølgelig også vigtigt, men aktiviteterne her skal ikke ske på bekostning af naturen. Der skal findes en bedre balance, så der kommer fremdrift på alle de væsentlige bundlinjer og ikke kun på de områder, hvor der er flest stemmer at hente eller en økonomisk gevinst.

For et stykke tid siden annoncerede staten, at man ville investere 850 millioner kr over 4 år til 15 vilde naturparker og 75000 hektar urørt skov.  

Efter flere års politisk pres: Den vilde natur er endelig kommet på finansloven

Dette er en god nyhed for naturen, og vi håber at nogen af investeringerne finder vej til regionen og Frederikssund kommune.

Selvom det er positivt at staten endelig er kommet ud af starthullerne, så er det også vigtigt at kommunerne tager deres ansvar og understøtter, at vi får mere natur. Flere kommuner herunder Hjørring og Aalborg har stor fokus på dette, men kun 33 kommuner ud af 98 har p.t. formuleret en naturpolitik.

I Frederikssund fremhæver byrådsflertallet ofte naturen både i artikler og brochurer og markedsfører det som noget unikt i regionen, og et af kommunens væsentlige aktiver i forhold til at tiltrække nye skatteborgere

Men hvordan står det reelt til med naturen i Frederikssund og kommunens engagement på dette område? 

Svaret er desværre deprimerende. For på trods af, at blandt andet PMU formand Jørgen Bech i flere artikler på det seneste har reklameret med den store fokus og mange initiativer på området, så er det desværre varm luft og Kejserens Nye Grønne Klæder, hvilket vi har redegjort for i følgende indlæg Kejserens Nye Grønne Klæder.

Vi er efterfølgende fra pålidelig kilde også blevet informeret om at kommunen ift. den lovpligtige naturpleje, flere steder heller ikke udfører denne hensigtsmæssigt og iht. anbefalingerne. Dette har en negativ konsekvens for biodiversiteten på de berørte områder.

Kommunen nedprioriterer desværre naturområdet og de få initiativer der var igangsat efter sidste kommunevalg, er alle enten gået i stå eller sat på hold. Så de fleste af de tiltag der nævnes af Jørgen Bech, er enten fugle på taget eller lånte fjer ift. kommunens engagement.

Desuden er det fra seneste budgetforlig jo meget klart, at der kun afsættes meget få midler til naturområdet i de kommende 10 år, og de øremærkes primært til rekreative formål/stier og ikke vild natur. Dette understøttes også af den bosætningsstrategi der netop er sendt i høring, hvor fokus er på en ønsket befolkningstilvækst Frederikssund på ikke mindre på 20.000 borgere inden 2050.

Bosætningsstrategien vil, hvis den godkendes i sin nuværende form, medføre en endnu større fokus på 3B (Byudvikling, Byggeri og Beton) end vi allerede har set. Og da man ydermere vil fokusere på at gøre naturen mere tilgængelig for de mange borgere som trækplaster, vil naturen og specielt den vilde natur komme endnu mere under pres.

Det er jo også bemærkelsesværdigt at naturen bruges som salgsargument når Frederikssund, i henhold til den netop offentliggjorte Naturkapitalindeks, ligger dårligst blandt de nordsjællandske kommuner, som vi jo er i konkurrence med ift. nye skatteborgere.

Så selvom der i budgetforliget blev aftalt, at der skulle udarbejdes en naturstrategi, så er det desværre indtil videre kun et pænt grønt tæppe, man kan feje kritikken ind under. Det har lange udsigter, før der kommer noget konkret på bordet.

Der er p.t. ikke igangsat nogle konkrete aktiviteter ift. naturstrategien, og uden medfølgende finansiering vil det blot være endnu en strategi, der kan se pæn ud på hylden.

På det digitale borgermøde vedr. revision af det grønne Danmarkskort blev det også klart tilkendegivet, at kommunen ikke har nogle konkrete naturprojekter på bedding og heller ikke kommer til at medfinansiere konkrete naturprojekter i fremtiden.

Fjordlandslisten støtter, at der skal udarbejdes en naturpolitik hurtigst muligt og med passende finansiering, så kommunen kan komme frem i bussen i stedet for at skubbe ansvaret over på staten, borgerne og de frivillige organisationer. Der er brug for at få identificeret passende udviklingsområder i kommunen med udgangspunkt i det grønne Danmarkskort og i samarbejde med de forskellige interessenter får realiseret disse. Vi ser gerne at kommunen faciliterer dette.

Fjordlandslisten vil snarest offentliggøre vores naturpolitik, som opsummerer de holdninger vi har tilkendegivet i dette indlæg samt kommer med nogle konkrete forslag. Vi har brug for en anden retning med fokus på sund fornuft og en bæredygtig balance og med mere fokus på naturen.

NATURligvis – Vis os din natur
Vi vil vi opfordre alle borgere til at bidrage til vores NATURligvis – Vis os din Natur kampagne, hvor vi efterspørger billeder af naturområder i kommunen, der bør beskyttes og/eller udvikles enten med rekreativt sigte og/eller med fokus på vild natur. De forslag vi modtager, vil vi samle i en Natur hvidbog, som vi vil overdrage til det Naturteam der skal arbejde med at udvikle Frederikssund kommunes naturstrategi. Vi håber mange vil støtte op om dette initiativ.

Tagged with: ,