Politik

Home  »  Politik

Under menupunktet Politik vil Fjordlandslisten løbende beskrive de politiske fokusområder og mærkesager som foreningen vælger at fokusere på. Politikken vil løbende blive udarbejdet i de enkelte udvalg og publiceret her på hjemmesiden samt på foreningens Facebook side.

Grundlaget for politikudviklingen er de udfordringer foreningen har identificeret samt en beskrivelse af de udvalgte  skandalesager som det nuværende byråd er ansvarlige for.

Disse skandalesager vil Fjordlandslisten sørge for bliver beskrevet i en hvidbog med titlen “Rædselskabinettet”. Formålet med dette er både at synliggøre den kultur og adfærd som foreningen ønsker at gøre op med, samt også for at sikre at disse sager ikke går i glemmebogen inden KV21.

Politikerne lever højt på at hukommelsen for mange vælgere er kort, og de gamle skandalesager derfor ikke bliver husket når der ifm. det næste valg skrues op for retorikken og introduceres nye valgløfter. Kriser som den Danmark og verden p.t. står i med Covid-19 vil givetvis også overskygge de gamle problemstillinger, der i det perspektiv kan synes ubetydelige. Men det er vigtigt at holde for øje at de udfordringer som Frederikssund kommune stod med inden Covid-19 kun vil blive forstærket af de konsekvenser ikke mindst økonomiske som bliver følgevirkningerne af samfundsnedlukningen, og sandsynligvis også vil have langvarige økonomiske konsekvenser for kommunen og borgerne, som rækker langt ind i den næste valgperiode.

De forskellige politiske temaområder, der er beskrevet under Politik menuen, er følgende:

SUND FORNUFT
Under dette punkt vil vi fokusere på forslag til at sikre vores værdigrundlag i forvaltningen og den politiske beslutningsproces. Det omfatter alle de 7 værdibegreber og omhandler blandt andet bedre information og kommunikation, demokratiske processer, borgerinddragelse, åbenhed, ordentlige beslutningsgrundlag samt ordentlig forvaltning.

Økonomi
Økonomien er grundlæggende da den er fundamentet for alle de services og aktiviteter som kommunen er ansvarlig for. Derfor har denne sit eget punkt, da den sætter rammerne for alle de andre emne områder. Det er dog vigtigt, at økonomien ikke bliver et isoleret område, men skal ses som en bundlinje blandt mange om end en meget vigtig bundlinje.

Infrastruktur
Infrastruktur omfatter flere emneområder herunder det tekniske område, trafik og byudvikling.

Natur & Fritid
Natur & Fritid dækker over emneområderne Natur, Miljø, Klima, Fritid og Kultur.

Velfærd
Velfærdsområder er et bredt område, der dækker emnerne Social & Sundhed, Opvækst, Skole & Uddannelse samt Integration

Erhverv & Vækst
Erhvervsområdet dækker erhvervs- og vækstpolitik.