Fjordlandslistens Skolepolitik

Home  »  Fjordlandslistens Skolepolitik

Fjordlandslistens stærke værdigrundlag er det bærende fundament for vores politik på alle områder.

Vores skolepolitik hviler endvidere på fakta fremskaffet via en grundig undersøgelse, hvor vi har afdækket et skolevæsen i Frederikssund i meget stor krise.

Efter mange år med en forfejlet skolepolitik er det tid til et markant stilskifte UDEN at elever og ansatte skal flyttes rundt som borde og stole.

På den baggrund præsenterer vi her vores konkrete skolepolitiske mål som vi mener kan rette op på skolevæsenets situation og sikre stabilitet fremover samt ikke mindst skabe trivsel og arbejdsglæde for både elever og ansatte.


Fjordlandslistens Mål for skolevæsenet

Fjordlandslisten vil skabe et skolevæsen hvor :

 • Folkeskolen er en bærende kulturinstitution og et vigtigt omdrejningspunkt for en stor del af livet og udviklingen i lokalmiljøet.

 • Skolernes forskelligheder er en styrke for kommunens opgaveløsninger.

 • Skolerne tilføres de nødvendige ressourcer til undervisning af elever med reduceret deltagelsesmulighed.  

 • Værdsatte medarbejdere med engagement og faglig dygtighed sikrer kvaliteten i opgaveløsningen samt folkeskolens udvikling og fremdrift.

 • Eleverne trives i harmoniske fællesskaber, udvikles personligt og blomstrer fagligt.

 • Forældrene i hverdagen inddrages i et naturligt og ligeværdigt samarbejde.

 • Kommunen sikrer øget brugerindflydelse – herunder tillader matrikler at generhverve selvstændigheden og tillader skoler at profilere sig på temaer og linjer.

Fjordlandslistens handleplan for et bæredygtigt skolevæsen

Fjordlandslistens handleplan tager udgangspunkt i vores mål for skolevæsenet.

 1. Selvstændighed til alle matrikelskoler.

 2. Nærdemokrati med øgede beføjelser og ansvar til skolerne.

 3. Skoleudvikling nedefra.

 4. En mere understøttende skoleforvaltning.

 5. Øget medinddragelse af alle interessentgrupper ved løsning af større tværgående kommunale skoleopgaver.