Velfærd

Home  »  Velfærd

Velfærd er helt grundlæggende for sammenhængen i et samfund. Velfungerende institutioner og skoler handler både om tryghed og om dannelse. Det handler om at fungere i forpligtende fællesskaber, hvor vi har og skal have tillid og forventninger til hinanden. Det skal vi holde fast i og prioritere.

Velfærdsområderne skal have et gennemsyn. Vi ved fx, at gode skoler er en helt afgørende parameter for forældrene. Vi ved, at et velfungerende idræts- og kulturliv er vigtigt for borgerne.