Udfordringer…

Home  »  Udfordringer…

Der er mange udfordringer i Frederikssund kommune at tage fat på. Nedenfor har Fjordlandslisten uprioriteret listet udfordringer indenfor de forskellige politiske temaområder, hvor der skal findes gode holdbare løsninger med udgangspunkt i vores værdigrundlag. Der er tale om en blanding af små og store problemstillinger. De udgør i første omgang en bruttoliste, som de enkelte udvalg kan prioritere og arbejde videre med i forhold til at få undersøgt problemstillingerne grundigt og komme med løsningsforslag.

Fjordlandslisten vil arbejde på hurtigst muligt at bemande et udvalg for hver af fokusområderne med engagerede medlemmer, der har ønske, vilje og kompetencer til at finde løsninger på disse udfordringer, med udgangspunkt i værdigrundlaget.

Listen nedenfor vil blive udvidet med flere punkter i takt med, at der identificeres flere udfordringer. Dette vil ske løbende frem mod KV21. Der er tale om en bruttoliste.

For overskuelighedens skyld er de enkelte udfordringer kategoriseret efter det politiske fokusområde, hvor de umiddelbart er hjemmehørende, omend nogle udfordringer givetvis vil spænde over flere kategorier.

Borgerne i kommunen opfordres også til at bidrage, så vi kan få så mange af disse udfordringer frem i lyset og få dem prioriteret. Herefter kan der arbejdes målrettet på at få beskrevet problemstillingerne nærmere, og på den baggrund finde hensigtsmæssige løsninger.

Hvis man har kendskab til en uløst udfordring, er man meget velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular (vælg emnet Kandidat til Udfordringer). Alternativt kan man sende en e-mail til info@fjordlandslisten.dk. Vi håber på, at mange borgere vil støtte op omkring listens arbejde.

I undermenuen Rædselskabinettet findes eksempler på konkrete skandalesager som det nuværende byråd eller nærmere byrådsflertal har stemt igennem. Rædselskabinettet udgør sammen med udfordringerne, det grundlag som Fjordlandslistens politiske fokus vil være funderet på.

 • SUND FORNUFT
  • Manglende FORNUFT
  • Manglende borgerinddragelse
  • Proforma/Pseudo høringer
  • Positiv særbehandling
  • Utilstrækkelig fakta og manglende faglig dybde i beslutningsoplæg
  • Langsom sagsbehandling
  • Utilstrækkelig kommunikation og åbenhed fra kommunen
  • Svært af finde information på kommunens hjemmeside
  • Manglende demokratisk åbenhed: fx streaming af byrådsmøder
  • Manglende information om lukkede punkter (indenfor lovens rammer)
 • Økonomi
  • Manglende fokus på økonomiske planer ved igangsætning af nye aktiviteter og byggeri
  • Frederikssund er den dyreste kommune i Nordsjælland
  • Manglende overblik over konsekvenser, bl.a de økonomiske, ved igangsætning af nye aktiviteter og byggeri
  • Risko for økonomisk recession som følge af samfundsnedlukning ifm. Corona krisen.
  • Færre indtæger og højere udgifter som følge af økonomisk recession.
  • Risko for højere udgifter ifm. den kommende kommunale udligning.
 • Infrastruktur
  • Vinge
  • Infrastruktur og bustransport til/fra ydreområderne
  • Broafgift på Kronprinsesse Marys bro (KMB)
  • For mange dispensationer ift. lokalplaner og byggeri
  • Stormflodssikring
  • Manglende helhedsplan for byudvikling ex. bymidte i Frederikssund.
  • Pendlingstid
  • Frederikssundmotorvejen skal færddigøres og ikke som betalingsvej.
  • Sikre skoleveje
  • Udvikling af Vinge i overensstemmelse med helhedsplanen.
  • Bi-Lidt grund/byggeri
 • Natur & Fritid
  • Nedprioritering af miljøvurderinger og natur
  • Inhabilitet/interessekonflikter ift. miljøscreeninger
  • Utilstrækkelige og manglende miljøvurderinger i forbindelse med byggeri.
  • Manglende ambitioner for naturudvikling med udgangspunkt i Grønt Danmarkskort samt Biodiversitetsintitiativet fra Staten
  • Manglende bynære åndehuller
  • Plan for Idrætsbyen
  • Nedprioritering af natur&miljø
 • Velfærd
  • Manglende visioner for udviklingen af velfærdsområderne, som binder os sammen og skaber tryghed og muligheder for borgerne.
 • Erhverv & Vækst
  • Manglende følsomhedsanalyser
  • Manglende bosætningsstrategi
  • For meget fokus på byggeri og vage forestillinger om nye borgere – for lidt fokus på kommunens nuværende borgere
  • For stor sammenblanding mellem politisk arbejde og Frederikssund Erhverv
  • Konkurrencedygtighed ift. øvrige kommuner i Nordsjælland og Storkøbenhavn.