Fjordlandslistens Idrætspolitik

Home  »  Fjordlandslistens Idrætspolitik

Fjordlandslistens stærke værdigrundlag er det bærende fundament for vores politik på alle områder. 

Fjordlandslisten vil arbejde for at få Idrætspolitikken ind i en større sammenhæng. 

Fjordlandslistens MÅL for idrætspolitikken 

Fjordlandslisten vil 

 • Sikre muligheden for et aktivt idrætsliv for alle UANSET alder, køn, niveau og forudsætninger. 
 • Forbedre borgernes generelle sundhed via bevægelse. 
 • Specifikt forbedre børn og unges motoriske og fysiske udvikling. 
 • Understøtte børneidræt og breddeidræt i det nære lokalområde. 
 • Sikre tilgængeligheden til tidssvarende, velholdte og indbydende idrætsfaciliteter for alle borgere. 
 • Skabe en kultur, hvor man bakker op om nye strømninger. 

Fjordlandslistens handleplan for et bæredygtigt idrætsliv 

Fjordlandslisten vil 

 • Tilmelde kommunen til kampagnen: “Bevæg dig for livet” for at udbrede en vifte af bevægelsesaktiviteter i kommunen. 
 • Skabe sammenhængskraft mellem idrætspolitikken, børnepolitikken, skolepolitikken, sundheds- og socialpolitikken samt den kollektive trafik omkring en forebyggende og foregribende sundhedsindsats. 
 • Revurdere anlægsplanerne for idrætsfaciliteter – herunder sikre en fornuftig fordeling af idrætsfaciliteter i kommunen samt sikre opgradering og modernisering af kommunens legepladser og bevægelsesområder på især daginstitutioner og skoler.   
 • Optimere samarbejdet mellem kommunen og idrætsforeningerne med henblik på optimal medinddragelse af berørte idrætsforeninger i enhver beslutningsproces. 
 • Opbygge en kultur, hvor kommunen og idrætsforeningerne arbejder tæt sammen om at få motiveret alle borgere til bevægelse og aktiv deltagelse i idrætslivet – herunder understøtte idrætslivet med en fleksibel økonomisk ramme som bl.a. tilgodeser børn og unges muligheder for at dyrke sæsonidrætter med delte medlemskaber. 
 • Formulere en “rød tråd” i forhold til en målrettet og fælles indsats mellem kommunen og idrætsledere på alle niveauer for at optimere børn og unges motoriske og fysiske udvikling. 
 • Kompensere børn og unge for sociale og geografiske uligheder, som ellers ville have været forhindringer i forhold til aktiv deltagelse i idrætslivet.