Massakren på skolestrukturen

Home  »  Alle  »  Massakren på skolestrukturen
nov 11, 2020 No Comments ›› Tage Rasmussen

Byrådet har gennem mange år rullet sammenlægninger, omstruktureringer og besparelser som flodbølger ind over folkeskolerne i Frederikssund. 

Flodbølger skaber ødelæggelser og efterlader kaos. Det samme har sammenlægningerne og omstruktureringerne gjort. Forældrene blev mildest talt IKKE hørt. Elever og lærere blev flyttet rundt som møbler og skolekulturer blev revet fra hinanden. 

Nye klasser. Nye lærerteams. Nye ledelsesteam. Nye sammenlagte skoler med bestyrelser og det hele. 

14 skoler i kommunen er blevet til 5. Alle skoler har været ramt af sammenlægninger og/eller omstruktureringer. Nogle endda flere gange. Og enkelte skoler har desuden været lukningstruet nærmest hele tiden. Så det har været vildt.  

En god planlægning kan i det virvar afbøde mange problematikker, men god planlægning var ikke just skoleforvaltningens adelsmærke! 

I 2015 gik det faktisk helt galt, da politikerne lovede elever fra den nedlagte Ferslev skole “frit valg” til en anden skole. Der var bare ikke plads, hvor de ønskede, så en stor gruppe har siden gået på Kr. Hyllinge skole i Lejre Kommune. PINLIGT. 

Efter en større omstrukturering følger en opbygningsfase, hvor der er brug for fokus og arbejdsro for at komme hurtigst muligt på plads. 

Den arbejdsro har skolerne bare ikke fået. Klassesammenlægninger, besparelser og trusler om nye omstruktureringer og lukninger har efterfølgende været den evindelige dagsorden. 

Pointen er, at skiftende byråd – siden kommunesammenlægningen i 2007 – har skabt voldsom URO om skolevæsenet stort set hvert eneste år over en periode på 13-14 år! 

Uroen har medført at utilfredse og ressourcestærke forældre i stort omfang har flyttet deres børn på privatskoler.   

Ifølge kommunens egne Kvalitetsrapporter er procentdelen af elever i privatskoler gået fra 17,1% til 22,2% over en periode på 6 år og i 2019 (sidste opgørelse) lå antallet af elever i privatskoler pænt over landsgennemsnittet (18,5%). Procenten dækker over at der i 2019 gik 1135 børn fra kommunen på privatskoler!  

Uroen har også medført problemer med at fastholde lærere. Ifølge tal hentet fra Danmarks Lærerforening overvejede 35% af lærerne i 2013 at finde en ny arbejdsplads uden for kommunen, men det tal var steget til hele 56% i 2017. En voldsom stigning!  

Det skal ses i sammenhæng med at 33% af lærerne i Frederikssund Kommune ikke er læreruddannet. Kun én kommune i landet ligger dårligere end Frederikssund i den opgørelse! 

Og det bliver værre endnu. Desværre. Læs næste gang hvorfor eleverne ikke trives i skolevæsenet – trods en kæmpe indsats fra de ansattes side. 

Tagged with: