Én tværpolitisk liste frem mod KV21 – det er FrederiksSUND FORNUFT

Home  »  Alle  »  Én tværpolitisk liste frem mod KV21 – det er FrederiksSUND FORNUFT
feb 15, 2021 No Comments ›› Tage Rasmussen

På den kommunalpolitiske bane, er der nu sket en ændring, som indebærer, at der frem mod KV21 kun eksisterer én tværpolitisk liste i Frederikssund; nemlig Fjordlandslisten.

Listen blev offentliggjort den 4. maj 2020, og har siden oplevet en stor tilslutning.

Pressemeddelelsen omkring opløsning af Borgernes Liste hilser vi velkommen og glæder os til at samarbejde som én samlet tværpolitisk liste fremadrettet med fælles mål forankret i vores værdigrundlag.

Hvad er egentlig fordelen ved en tværpolitisk lokalliste?

En tværpolitisk og partineutral liste favner bredt og vil som udgangspunkt samarbejde med alle partier i byrådet. Listen er lokalt funderet, og har hverken tilknytning eller forpligtelser i forhold til et landspolitisk parti.

Kommunalpolitik er markant anderledes end nationalpolitik. Der er ikke brug for begrænsende ideologier, men pragmatiske løsninger, hvor gode ideer på tværs af det politiske spektrum skal bringes i spil til kommunens og borgernes bedste. En ide er som udgangspunkt ikke dårlig, bare fordi den er groet i et andet partis have.

Der er ikke brug for at overføre Christiansborg fnidder til lokalpolitik. I stedet skal der fokuseres på at finde gode løsninger på kommunens problemer med de ressourcer, der er til rådighed – både i byrådet og forvaltningen, men også hos interessegrupper, frivillige og borgere generelt.

Kompetencer, erfaring, integritet og ikke mindst SUND FORNUFT betyder mere end ideologi og personlige politiske ambitioner.

I Fjordlandslisten har vi gjort et stort arbejde ud af, at fokusere på vores værdisæt FORNUFT (Fakta-Ordenlighed-Respekt-Nærhed-Udvikling-Favnende-Tværpolitisk) med henblik på en forankring blandt vores medlemmer, så disse værdier kan danne grundlaget for alle de respektive sager, der skal drøftes og tages beslutning om.

Selvom det givetvis altid vil være sådan, at man sjældent er enig med et enkelt parti i alt, så vil Fjordlandslistens fokus på værdigrundlaget samt konsensussøgende beslutningsproces ift. politikudviklingen, øge sandsynligheden for bredt accepterede løsninger til gavn for borgerne på tværs af hele kommunen og på tværs af landspolitisk overbevisning.


At vi nu kun er én tværpolitisk liste i Frederikssund frem mod KV21, gør at vi arbejder sammen mod det fælles mål at skabe en ny retning, tilføre nye kræfter i byrådet samt sikre mere borgerinddragelse, der i den grad er en mangelvare.

Tagged with: , ,