Stiftere

Home  »  Stiftere

Fjordlandslisten er etableret af en gruppe borgere, bredt sammensat fra begge sider af fjorden. Borgerne har fundet sammen qua deres mange kampe med byråd og forvaltning i Frederikssund. Der er for mange sager, hvor der tromles hen over borgere og natur – og særligt indenfor området Plan- og Miljø ser denne gruppe et stort behov for udskiftning af udvalgte byrødder. 

Vi har set de samme forhold gentage sig i mange sager, og har derved knyttet bånd for at lære af og støtte hinanden. 

Fjordlandslistens værdier bygger på SUND FORNUFT – og bag hvert et bogstav i FORNUFT – gemmer sig en velovervejet og beskrevet værdi. 

Vort mål med Fjordlandslisten er at skabe et alternativ til den måde, man har udøvet lokalpolitik i vor kommune. Vi anser det for en nødvendighed at stoppe den udvikling, som kommunen har undergået siden KV17, og ønsker at skabe et kompetent modspil ved KV21. 

Stifterne af Fjordlandslisten er: