Udvikling…

Home  »  Udvikling…

Der skal udvikles – men med omtanke. Med afsæt i den nuværende dårlige økonomi vil vi konstant arbejde på at udvikle attraktive miljøer, som gør kommunen til et sted, hvor der er sund balance imellem hensynet til de borgere, som allerede er i kommunen og de borgere, som ønsker at bosætte sig.

Vi må hele tiden udvikle og arbejde efter ambitiøse planer med sigte på at respektere flere bundlinjer – økonomi, historie, natur- og bymiljø – og efter en overordnet, bæredygtig plan. Der er behov for at sætte fokus på kommunens forsynings- og myndighedsopgaver (daginstitutioner, skoler, pleje) og på fritids- og kulturlivet.

I dette blogindlæg er Udvikling beskrevet nærmere.