Tværpolitisk…

Home  »  Tværpolitisk…

Fjordlandslisten er en tværpolitisk liste, som favner bredt og som i udgangspunktet kan samarbejde med alle partier i byrådet.

Vi er lokalt funderet, og har hverken tilknytning eller forpligtelser i forhold til et landspolitisk parti.

Vi lægger vores FORNUFT-værdier hen over de respektive sager, der skal drøftes og tages beslutning om.

Vi står på vores værdier i ethvert samarbejde – i og udenfor byrådssalen.