Revision af kommuneplan og Borgerinddragelse

Home  »  Alle  »  Revision af kommuneplan og Borgerinddragelse
jul 11, 2020 No Comments ›› Tage Rasmussen

Da kommuneplanen står overfor en snarlig revision, er det på tide at få planlagt og startet forskellige inddragende aktiviteter. Planen skal være godkendt ved udgangen af 2021.

Der er mange gode ideer i nedenstående artikel til hvordan man kan inddrage borgerne på forskellig vis.

Dansk Byplan Laboratorium – Borgerinddragelse ifm. kommuneplanlægning

Så man kan håbe på en øget borgerinddragelse denne gang, der rækker udover over de traditionelle fysiske borgermøder sent i processen samt den lovpligtige høringsfase som Frederikssund kommune primært anvender.

Udfra administrationens oplæg til den politiske proces ifm. kommuneplans arbejdet, som iøvrigt blev godkendt på Økonomiudvalgets møde d. 13 maj 2020, ser det desværre ikke ud til at man har tænkt sig at gøre mere end hvad man plejer.

Linket til oplægget virker desværre ikke på kommunens hjemmeside p.t. , men vi har downloadet det fra Google cache, og lagt det på vores hjemmeside på nedenstående link.

Kommuneplan 2021 – Politisk Proces

Så hermed en opfordring til Frederikssund kommune om at komme ud af starthullerne og revurdere ambitionsniveauet for borgerinddragelsen ifm. revision af den kommende kommuneplan 2021-2033.

Vi håber, at øget borgerinddragelse kommer højere på dagsordenen fremadrettet.

Se også følgende indlæg
Investeringsplan og Borgerinddragelse


Fjordlandslisten anbefaler alle at holde sig orienteret om eventuelle ændringer i kommuneplanen for deres eget lokalområde herunder specielt om der foreslås fjernelse af restriktioner der skal muliggøre mere 3B (Byudvikling, Byggeri og Beton).

Kommuneplanen er på vores Fjordlandsradar, så vi holder naturligvis også nøje øje med hvad der sker.

Men da borgerinddragelsen og kommunikationen vil være begrænset, er det ikke nemt at følge med i hvad planerne er før det offentliggøres ifm. høringsperioden. Og på det tidspunkt skal der meget til at få introduceret ændringer til planen.

Vi ved dog at byrådsflertallet er meget begejstrede for 3B (Byudvikling, Byggeri og Beton) og sikkert vil forsøge at få kommuneplanen til at understøtte denne ambition, så der er færre barrierer for at kunne fortsætte byggemanien.

Erfaringen viser dog at byrådsflertallet ikke går af vejen for at lave dispensationer og tillæg til kommuneplanen, så det er naturligvis ikke nogen garanti for at der ikke sker ændringer efterfølgende.

Men hvis et projekt ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal der laves et tillæg og her er der mulighed for at opponere ifm. den lovpligtige høring, selvom det er sjældent, at det har nogen effekt.

Så derfor skal man selv fange disse ændringer så tidligt som muligt hvis der skal være mulighed for at kunne påvirke processen.

Vi håber naturligvis på at det nye byrådsflertal efter KV21 vil se meget mere positivt på borgerdialog og inddragelse og prioritere det væsentligt højere end det nuværende byrådsflertal. Hermed kan vi forhåbentlig reducere antallet af Rædselskabinet kandidater og få SUND FORNUFT tilbage i førersædet.

Tagged with: ,