Medlemmer

Home  »  Medlemmer

Bliv medlem af Fjordlandslisten – så er du med til at sikre SUND FORNUFT og modspil til det eksisterende byråd ved næste kommunalvalg, KV21. 

Du kan blive fuldt medlem med rig mulighed for involvering og deltagelse i det politiske arbejde eller med administration af foreningens arbejde. Du kan også blive støttemedlem, hvis du deler foreningens værdier og gerne vil støtte. 

Det vigtigste er, at du brænder for at Frederikssund Kommune skal udvikles og behandles med FORNUFT, med alt hvad det indebærer, jf. beskrivelse af vores værdigrundlag. 

I Fjordlandslisten tilbydes følgende typer af kontingent: 

Fuldt medlemskab    350 kr. pr. år. 
Støttemedlemskab    150 kr. pr. år.  

Kontingent opkræves hvert år i januar måned og dækker kalenderåret. 

I indmeldelsesåret opkræves for et fuldt medlemskab pro rata for resten af kalenderåret, med mindre et nyt medlem selv ønsker at betale fuldt kontingent, for at støtte en god sag. 

Der finder ingen tilbagebetaling sted ved udmeldelse. 

Der er følgende krav og rettigheder forbundet med de 2 kontingent typer: 
 
Fuldt medlemskab
 
Krav: 
Et fuldt medlemskab er for de borgere i Frederikssund Kommune, der ønsker at engagere sig aktivt i det politiske eller administrative arbejde i Fjordlandslisten. Der er dog ikke en forventning om at man skal være aktiv som fuldt medlem men det er en rettighed, som vi håber mange vil gøre brug af.
 
Et medlem skal være over 18 år og bosiddende i Frederikssund Kommune. 

Medlemmet skal være partineutralt og må således ikke være medlem af en anden lokal partiforening. 

Rettigheder: 
Et fuldt medlem kan deltage og er stemmeberettiget på Fjordlandslistens generalforsamling. 

Et fuldt medlem kan deltage i et eller flere af Fjordlandslistens udvalg 

Et fuldt medlem er opstillingsberettiget til byrådet efter vedtægternes bestemmelser.

Et fuldt medlem er opstillingsberettiget til bestyrelsen efter vedtægternes bestemmelser.  

Støttemedlemskab: 

Krav: 
Et støttemedlem skal være over 16 år 

Rettigheder: 
Et støttemedlem kan deltage på Fjordlandslistens generalforsamling. 

Et støttemedlem er ikke stemmeberettiget på Fjordlandslistens generalforsamling. 

Et støttemedlem kan ikke deltage i Fjordlandslistens faste udvalg.

Et støttemedlem kan deltage i ad-hoc grupper.

Et støttemedlem er ikke opstillingsberettiget til byråd eller bestyrelse