Risiko for trafikregulerende restriktioner på Kronprins Frederiks Bro

Home  »  Alle  »  Risiko for trafikregulerende restriktioner på Kronprins Frederiks Bro
okt 31, 2020 1 Comment ›› Tage Rasmussen

Bestyrelsesformanden for Fjordforbindelsen Leif Tullberg har på det seneste været meget aktiv i diverse Facebook grupper for at reklamere for betalingsbroen. Formålet er at lokke flere til at bruge betalingsbroen i håb om at det vil redde økonomien i Fjordforbindelsen. I den forbindelse har han også oprettet en privat Facebook gruppe for betalingstilhængerne. Betalingsmodstanderne er dog velkomne, bare de ikke kritiserer betalingen eller bestyrelsen. I så fald vil de blive smidt ud af gruppen og blokeret.

Så meget for ytringsfriheden og den fri debat.

Fjordlandslisten har i flere debattråde spurgt Tullberg, hvad der sker når/hvis de optimistiske trafikprognoser og betalingsvilligheden hos borgerne ikke indfries, men han har gledet af på disse spørgsmål og anlagt den optimistiske holdning.

Fjordlandslistens holdning er klar.

Der skal arbejdes på at fjerne betalingen på Kronprinsesse Marys Bro (KMB) til gavn for alle i kommunen,  så borgerne kan få optimal nytte af den nye bro, og de fulde samfundsøkonomiske fordele kan realiseres.

Indføring af trafikregulerende begrænsninger på KFB, alene med det formål at gøre livet så surt for bilisterne og pendlerne i kommunen, så de modvilligt “tvinges” til at bruge betalingsbroen er fuldstændig uacceptabel, uanstændig og mangel på respekt for borgerne i kommunen.

 I en betalingsartikel i Ingeniøren tilkendegiver Tullberg nu, at såfremt forudsætningen for trafikken og betalingsvilligheden brister og tilbagebetalingstiden dermed ikke kan overholdes, så er der ikke alene lovhjemmel (§2 stk. 2)  til at indføre trafikregulerende begrænsninger på Kronprins Frederiks Bro (KFB), men faktisk en forpligtigelse til at gøre det. Vejdirektoratet (VD) har dog efterfølgende dementeret, at de er forpligtet, men erkender at der kan blive indført trafikregulerende restriktioner.

Tullberg og vejdirektoratet mener, at det ikke bliver relevant, da de har forventning om at prognoserne holder stik. Men det er flere trafikforskere uenig i, hvilket er beskrevet i en anden betalingsartikel i ingeniøren. Fjordlandslisten er enige med trafikforskerne i, at der er stor risiko for, at prognoserne ikke indfries, og de økonomiske forudsætninger dermed brister.

Vi kommer tættere og tættere på den hypotetiske situation, som hverken Tullberg eller VD ønsker at forholde sig til. Det kan vi godt forstå.

At man overhovedet har overvejet dette scenarie og endda fået det nedskrevet i en lovtekst er uanstændigt, usmageligt og mangel på respekt for borgerne.

Fjordlandslisten er overbeviste om, at Tullberg og VD overvurderer trafikprognoserne og betalingsvilligheden samt ikke mindst undervurderer modstanden mod betalingen, der for mange er af principiel karakter. Det er også det indtryk man får fra konklusionen fra undersøgelsen vedr. betalingsvillighed.

Tullberg sætter sin lid til at en stigning i trafikken og at KMB vil modtage et større overløb fra KFB i takt med at trafikken stiger på KFB og kødannelsen øges. Men der holdes altså en bagdør på klem for at ”hjælpe” borgerne på vej, hvis eller nærmere når forudsætningerne brister.

Eventuelle trafikregulerende restriktioner vil i givet fald være noget det skal aftales mellem staten/vejdirektoratet, politiet og kommunen/byrådet.

Tullberg gør sit yderste for at lave ”damage control” og påpeger blandt andet at hverken han eller bestyrelsen ønsker at anvende tvang.

Det er der forhåbentlig ingen der ønsker, men det er heller ikke sagens kerne. Spørgsmålet er ikke, hvad man vil eller ønsker, men hvad man faktisk gør, når man står i situationen.

Det store spørgsmål er nu hvor byrådets medlemmer står ift. indførslen af gener for bilisterne på KFB alene med henblik på at redde økonomien i Fjordforbindelsen?

Fjordlandslisten opfordrer hermed alle byrådsmedlemmer til at melde klart ud omkring dette spørgsmål inden Kommunevalg 2021, og frabeder sig undvigende svar om, at der er tale om en hypotetisk situation. Det mener vi klart ikke er tilfældet.

Borgerne har krav på at vide, hvad partierne vil når/hvis denne situation opstår indenfor næste byrådsperiode.

Specielt vil vi gerne have en udtalelse fra byrådets 2 repræsentanter i Fjordforbindelsens bestyrelse John Schmidt Andersen og Tina Tving Stauning. 

Er det en enig bestyrelse der bakker op om formandens udtalelser, og er byrådet villige til at indføre trafikregulerende foranstaltninger og derved genere bilister på KFB med henblik på at redde økonomien i Fjordforbindelsen?

Vi forventer en klar og utvetydig udmelding fra alle partier og medlemmer i byrådet, og vil derfor også udover dette åbne spørgsmål sende spørgsmålet direkte til de enkelte byrådsmedlemmer. 

Hvis ikke der kommer konkrete svar, vil vi formelt stille spørgsmålet på et kommende byrådsmøde.

Tagged with: , ,

Comments

  1. […] Artikel i LokalavisenArtikel i Hornsherred LokalavisIndlæg på Fjordlandslistens Hjemmeside […]