Bo Holmsgaard

Home  »  Bo Holmsgaard

Årgang 1961
Gift og 2 børn årgang 1999 og 2001

Opvokset i Birkerød og har boet i det nuværende Frederikssund Kommune siden 1992. De første år mellem Østby og Sønderby i Hornsherred, siden Frederikssund by og nu igen Hornsherred.

I mine ungdomsår spillede jeg fodbold og især bordtennis, og idrætten gjorde, at jeg rejste meget og en årrække boede i Italien og Tyskland.

Jeg har altid været engageret i politiske spørgsmål men aldrig været medlem af et parti. Jeg tror på, at det nytter at engagere sig og kæmpe for at holde grundlæggende værdier i hævd. Jeg tror på, at demokratiet er vigtigt som livsform – men det skal næres, holdes i live og udvikle sig med sin tid. Demokratiet har det svært i Frederikssund Byråd, hvor flertallet tilsyneladende mener, at man – fordi man udgør et flertal – kan tillade sig at se helt forbi borgere og politikere, som mener noget andet. Det er en katastrofal udlægning af demokratiet. Denne autoritære, selvretfærdige udlægning er det nødvendigt at gøre op med.

Vi bor i kommune, hvis måske allerstørste aktiv er naturen. Mange påskønner fjorden, skovene, engene, frilandet. Vi har noget at passe på – i den grad – og det skal vi have langt større opmærksomhed på. Det nytter ikke, at der gives dispensationer i ét væk som det er sket gennem denne og seneste byrådsperiode. Det nytter ikke, at kommunen ikke respekterer beskyttelser og regler og forsøger at omgås lovgivningen. Det er et helt galt spor i en tid, hvor verden og Danmark mere end nogensinde mangler natur. Der skal passes ordentligt på den natur, vi har, og det er en af mine personlige mærkesager.

Vi bliver nødt til at have det lange lys på. Vi må væk fra de kortsigtede løsninger, som sjældent skaber egentlige forandringer. Derfor må politiske beslutninger belyses – ikke ud fra én – men ud fra flere betydningsfulde bundlinjer. Økonomi er én bundlinje. Borgernes trivsel, miljø og muligheder, historien, naturen og klimaet er andre centrale bundlinjer. Bæredygtige – i dette ords brede betydning – løsninger giver plads til langsigtede investeringer og udvikler større robusthed over for forskellige kriser.

Er uddannet lærer med forskellige overbygningsuddannelser. Fra 2000-2009 har jeg fungeret som chef i kommune(r). Siden 2009 har jeg fungeret som chef i to større faglige organisationer. Ved siden heraf varetager jeg forskellige bestyrelsesposter.