Værdikavalkade – TVÆRPOLITISK

Home  »  Alle  »  Værdikavalkade – TVÆRPOLITISK
aug 5, 2020 2 Comments ›› Tage Rasmussen

Sidste værdielement i Fjordlandslistens værdigrundlag er Tværpolitisk.

Fjordlandslisten er en tværpolitisk og partineutral liste, der favner bredt og som udgangspunkt kan samarbejde med alle partier i byrådet. Vi er lokalt funderet, og har hverken tilknytning eller forpligtelser i forhold til et landspolitisk parti.

Vi lægger vores FORNUFT-værdier hen over de respektive sager, der skal drøftes og tages beslutning om. Vi står på vores værdier i ethvert samarbejde – i og udenfor byrådssalen.

Hvorfor er dette vigtigt ?

Kommunalpolitik adskiller sig væsentligt fra landspolitik, som udover at omfatte mange flere nationalpolitiske emner også er karakteriseret ved mere ideologisk fokus med tilhørende blokpolitik samt magtkampe. Dette overfører mange partier desværre også til den lokalpolitiske arena, hvor de står på det samme grundlag som moder partiet og dermed farves af det landspolitiske fundament.

Men kommunalpolitik er markant anderledes end nationalpolitik. Der er ikke brug for begrænsende ideologier, men pragmatiske løsninger, hvor gode ideer på tværs af det politiske spektrum skal bringes i spil til kommunens og borgernes bedste. En ide er som udgangspunkt ikke dårlig, bare fordi den er groet i et andet partis have.

Der er ikke brug for at overføre Christiansborg fnidder til lokalpolitik. Istedet skal der fokuseres på at finde gode løsninger på kommunens problemer med de ressourcer der er til rådighed både i byrådet/forvaltningen, men også hos interessegrupper og borgere generelt.

Kompetencer, erfaring, integritet og ikke mindst SUND FORNUFT betyder mere end ideologi og personlige politiske ambitioner.

De fleste kender sikkert de parti- eller kandidat tests man kan tage op til et valg, for at finde ud af hvilket parti eller kandidat man er mest enig med. Ofte ser man her, at man kun opnår mellem 60-80% overensstemmelse med det parti/kandidat, som man er mest enig med.

Men da man jo kun kan stemme på et parti bliver man nødt til at lægge alle æggene i en kurv, og giver dermed det pågældende parti mandat, også på områder, hvor man reelt set er uenig i deres politik. Det er en af ulemperne ved det repræsentative demokrati.

Dette er også en af årsagerne til at en væsentlig forbedret borgerdialog og borgerinddragelse er nødvendig for at kompensere for denne problematik og undgå flertals tyranni, som endda ikke nødvendigvis repræsenterer flertallets ønsker på alle områder.

Når man dertil ofte ser, at det der bliver sagt under valgkampen ikke er i overensstemmelse med det der efterfølgende praktiseres og kandidaterne begår løftebrud og misbruger deres mandat, så opstår politikerleden, og man ønsker at man havde stemt anderledes.

Selvom der givetvis altid vil være sådan, at man sjældent vil være enig med et enkelt parti i alt, så vil Fjordlandslistens fokus på værdigrundlaget samt konsensussøgende beslutningsproces ift. politikudviklingen øge sandsynligheden for bredt accepterede løsninger til gavn for borgerne på tværs af hele kommunen og på tværs af landspolitisk overbevisning.

Det er klart, at der i en tværpolitisk liste kan opstå uenighed omkring forskellige politikområder og prioriteringer. Men denne uenighed er der også i de etablerede partier med diverse fløje. Forskellen her er at de etablerede partier typisk er topstyrede og lukkede, mens Fjordlandslisten har en flad organisering og en åben konsensussøgende tilgangsvinkel til politikudviklingen. Det er ikke kun resultatet der tæller men også processen, og målet helliger på ingen måde midlet. Fjordlandslisten tilbyder dermed et anderledes alternativ end de tradtionelle partier.

Fokus i Fjordlandslisten er ikke på personlige ambitioner eller partifarve, men på at udarbejde solide løsninger med borgerne i centrum med udgangspunkt i vores værdigrundlag. Det tværpolitiske grundlag sikrer, at Fjordlandslisten vil kunne samarbejde bredt og ikke på forkant placerer sig på et fast sted på den politisk skala.

Der findes gode ideer og forslag på tværs af det politiske spektrum og som et tværpolitisk parti kan vi omfavne disse uden at bryde med en central fastlagt ideologi og partidisciplin.

Alle gode ideer er velkomne og kan støttes af Fjordlandslisten under forudsætning af at de ikke konflikter med vores værdigrundlag.

Værdigrundlaget er ikke bare noget der skal bruges i markedsførings regi, som man ofte ser i de traditionelle partier, hvor man siger et men gør noget andet. Det skal bruges og efterleves i praksis. Dette er også en af grundene til at vi har brugt så meget tid på at beskrive og forankre vores værdigrundlag, inden vi for alvor tager fat i de konkrete politiske temaer.

Tagged with:

Comments

  1. […] Fjordlandslisten er derimod en uafhængig liste ift. blokkene, hvilket er helt i overensstemmelse med vores tværpolitiske fundament og vedtægter. Vi er en uafhængig, tværpolitisk og partineutral lokalliste. […]