Vinge – Tid til rationelle beslutninger

Home  »  Alle  »  Vinge – Tid til rationelle beslutninger
aug 23, 2020 No Comments ›› Tage Rasmussen

Så fik medierne også opmærksomhed på Cowi rapporten vedrørende Vinge, som påviser mange udfordringer. Ikke mindst det massive boligudbud der er i hele regionen må få alle alarmklokker til at ringe. Det er tid til rationelle beslutninger.

Boligudbuddet vurderes til at være dobbelt så høj som efterspørgslen i de 8 kommuner der har været undersøgt, og dette tager endda ikke hensyn til en forventet mindre efterspørgsel som følge lavkonjunktur og effekter af COVID-19.

Men trenden er givetvis mere generel, da der også er rigtig mange projekter i gang i øvrige kommuner herunder København med blandt andet Lynetteholmen med planer om 35000 boliger.

Vi må håbe på, at byrådsflertallet tager denne rapport alvorligt og skifter retning fra den hovedløse byggemani, der har præget kommunen i længere tid, og påvirket mange bundlinjer negativt herunder ikke mindst natur, økonomi og hensynet til borgerne i nærmiljøet.

Det vil vi sætte mere fokus på, da der er mange negative aspekter af den førte strategi. Det virker som om venstre hånd eller hjernehalvdel ikke aner hvad højre foretager sig.

Blot at lukke øjnene og tro at de nye skatteborgere nok skal komme bare man øger boligudbuddet er i hvert fald en håbløs og dødfødt strategi, hvilket denne rapport klart understøtter.

Det skal blive interessant, om der kommer et ordentligt referat af Vinge temamødet d. 25 august, og om der fremadrettet kommer mere åbenhed, dialog og borgerinddragelse omkring den fremtidige strategi for Vinge og byudvikling generelt i Frederikssund, så vi forhåbentlig kan undgå nye skandaler.

Vinge presses af andre by-projekter

Tagged with: , ,