Værdikavalkade – UDVIKLING

Home  »  Alle  »  Værdikavalkade – UDVIKLING
jul 27, 2020 1 Comment ›› Mette Harder

Udvikling er det femte element i Fjordlandslistens værdigrundlag FORNUFT. Vores værdigrundlag er det fundament, som alle beslutninger skal tage udgangspunkt i.

Der skal udvikles – men med omtanke. Med afsæt i den nuværende dårlige økonomi vil vi konstant arbejde på at udvikle attraktive miljøer, som gør kommunen til et sted, hvor der er sund balance imellem hensynet til de borgere, som allerede er i kommunen og de borgere, som ønsker at bosætte sig.

Vi må hele tiden udvikle og arbejde efter ambitiøse planer med sigte på at respektere flere bundlinjer – økonomi, historie, natur- og bymiljø – og efter en overordnet, bæredygtig plan. Der er behov for at sætte fokus på kommunens forsynings- og myndighedsopgaver (daginstitutioner, skoler, pleje) og på fritids- og kulturlivet.

Hvorfor er dette væsentligt?

Fjordlandslisten mener, at det er helt grundlæggende, at der etableres gode, fornuftige, gennemarbejdede og borgerinvolverede helhedsplaner for Frederikssund kommune – og ikke mindst, at man som borger i kommunen, kan regne med at planerne efterleves i praksis. Når der afviges fra helhedsplaner skaber det grobund for usikkerhed, frustration og manglende respekt for politikerne, hvilket ingen er tjent med.

Èn form for udvikling er byudvikling. Her skal der stilles mange flere spørgsmål end dem, som vi har set de seneste år. Hvorfor skal der byudvikles? Er byudvikling kun et spørgsmål om økonomisk vækst? Hvordan tænkes rekreative og bæredygtige løsninger ind i byudviklingen? Hvordan byudvikles med respekt for historien og gamle bygningers betydning? Hvad er den overordnede bosætningsstrategi? Hvordan udarbejdes en business plan i de enkelte udviklingsområder/byggesager, så alle cost/benefit og risici er nøje overvejet inden igangsættelse? Hvilken afsmittende effekt har byggeri og byudvikling for den fremtidige drift af kommunen, f.x. i forhold til skoler, daginstitutioner, plejehjem, trafikregulering, idrætstilbud mv.?

Helt grundlæggende har byrådsflertallets byggemani samt kontinuerlige dispensationer og ændringer af kommuneplaner og lokalplaner været ødelæggende for kommunen og borgerne de senere år. Vi har set fantastiske visioner om Vinge smuldre til fordel for ekstra høje almennyttige boliger og et kæmpe fællesmagasin med en placering som var tiltænkt rekreative områder. Desuden ser vi flere steder tendens til at bygge i højden uden respekt for eksisterende borgere, naturen og kystlinjen. Det er vigtigt for Fjordlandslisten, at alle beslutninger om byudvikling foruden økonomi, respekterer bundlinjer som naturen, historien og klimaet.

Efter en lang periode med ensidig fokus på 3B (Byudvikling, Byggeri og Beton) er det nu naturens tur. I forbindelse med udvikling af naturen, er det vigtigt, at der fokuseres på at bevare og udvide både den bynære natur og rekreative områder samt få lavet en langsigtet plan for udvikling af større områder til den vilde natur, hvor biodiversiteten er i højsæde. Sidst nævnte forudsætter en plan for udvikling af de arealer i Grønt Danmarkskort, der er udlagt som potentielle økologiske og økologisk forbindelser. Fjordlandslisten vil NATURligvis!

En anden form for udvikling er kommunens forsynings- og myndighedsopgaver. Det er vigtigt at kommunen er med i forhold til teknologien på børne- og ældreområdet, men det stiller i den grad også krav til den ledelsesmæssige udvikling af områderne. I Frederikssund kommune ser vi alt for høje vikarbudgetter og sygdom, hvilket kunne være et udtryk for ringe eller mangelfuld ledelse på disse områder. Endvidere ligger kommunen lavt på listen over udbyttet af skoleundervisningen, trods et større økonomisk bidrag til området sammenlignet med andre kommuner, og det skal der arbejdes med gennem uddannelse af lærere og ledere samt gennem et generelt opgør med inkompetence i samme persongrupper. I ældreplejen er det også vigtigt, at der arbejdes effektivt med den teknologi der er tilgængelig, både hvad angår hjælpemidler, men også organisatorisk og ledelsesmæssigt. For med god ledelse, god organisering og god kommunikation, kan der skabes langt bedre rum for nærvær og tid med de ældre.

Endelig er det jo også væsentligt, at Byrådet evaluerer og sikrer en udvikling i deres eget arbejde. Den teknologiske udvikling har bl.a. skabt mulighed for at live-streame fra byrådsmøder, som bør udnyttes i lighed med andre kommuner. Ligeledes har teknologien gjort det relativ enkelt at nå sine borgere, hvorfor en meget større borgerorientering og involvering let kunne igangsættes…

Tagged with: , ,