VÆRDIKAVALKADE – FAVNENDE

Home  »  Alle  »  VÆRDIKAVALKADE – FAVNENDE
aug 2, 2020 1 Comment ›› Mette Harder

Favnende er det sjette element i Fjordlandslistens værdigrundlag FORNUFT. Vores værdigrundlag er det fundament, som alle beslutninger skal tage udgangspunkt i.

Fjordlandslisten kan og vil favne bredt. Udgangspunktet er altid borgerne i centrum.

Vi gør op med det nuværende byrådsflertals borgerfjerne og arrogante stil. Det betyder, at vi vil lytte, ikke som skueprocesser, men ud fra forestillinger om et udviklet demokrati. Vi vil have engagerede borgere, og for at det kan ske, må der gøres brug af borgerne og deres ressourcer. Vi vil derfor udvikle modeller for borgerinddragelse, så borgerne sikres reel indflydelse.

Hvorfor er dette væsentligt?

At kunne favne bredt indebærer, at man lytter til borgerne, og særligt til den gruppe, der har givet dig mandat til at repræsentere sig. Borgerne skal sættes i centrum og inddrages i et rimeligt omfang f.x. gennem modeller, som andre kommuner med succes anvender. I et blogindlæg på vores hjemmeside fremgår flere gode eksempler på modeller til skabelse af reel borgerdialog, -involvering og -indflydelse bl.a. fra kommunerne Gentofte, Furesø og Gribskov, hvor der er et decideret ønske om at sætte borgerne i centrum.

I Gentofte udvikles politikker og strategier i midlertidige rådgivende opgaveudvalg, hvor borgere, foreninger, eksperter og andre samarbejdspartnere inviteres ind til at sidde med rundt om bordet. Formålet er at styrke og forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem lokalpolitikere og borgere og sikre optimale vilkår for samarbejdsdrevet innovation og bedre samlet rådgivning til kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalgene løber indtil den aftalte opgave er løst, hvorefter de nedlægges og nye opgaveudvalg kan nedsættes. I Gentofte er der løbende i gennemsnit 8 aktive opgaveudvalg.

I Furesø kommune har man også set lyset i, at der skal arbejdes mere med borgerinddragelse end de almindelige metoder så som høringer, borgermøder, råd og samarbejde med foreninger – det er simpelthen ikke nok. Furesø har siden 2016 arbejdet med rådgivende arbejdsudvalg, hvor man sammen med borgerne arbejder i dybden med konkrete problemstillinger for at finde løsninger sammen. Det handler altså om, hvordan borgerne kan indgå i samskabelse med deres lokale politikere i forhold til ønsket om at kvalificere den politiske proces yderligere. Det er vigtigt, at alle borgere har mulighed for at byde sig til, og ikke blot de borgere, der allerede deltager i de politiske processer.

Også livestreaming af byrådsmøder ville bidrage til øget oplysning og borgerdialog ligesom flere virtuelle møder som supplement til de fysiske møder ville give en mulighed til mange flere for at engagere sig og deltage.

At tage borgerinddragelse seriøst medfører, at der skal kommunikeres mere åbent med borgerne, og de skal involveres langt tidligere i beslutningsprocesserne, så der er mulighed for reel indflydelse. Men der er et stykke vej før Frederikssund kommune er på højde med andre kommuner – først handler det jo om at finde politisk vilje. Det vil Fjordlandslisten meget gerne præge i den rigtige og naturlige retning.

At kunne favne bredt indebærer desuden, at man kigger ud og rundt i hele kommunen, dvs. de 4 midtbyer, opland og yderområder. Beslutninger og politik skal både rumme og fungere for nærmiljøer samt skabe sammenhæng i kommunen som helhed. Frederikssund er endnu ikke lykkedes med at blive en helstøbt enhed, men lider fortsat af at være 4 gamle kommuner. Det skal der ændres på. Vi skal væk fra A-B-C Holdet, og i stedet blive et fælles stjernehold.

At kunne favne bredt indebærer også, at man er i stand til at udvise respekt overfor andres synspunkter samt at lytte og inddrage fakta og dokumentation. Herved skabes den tillid og ærlighed, der er nødvendig for at indgå politiske kompromiser, og derved favnes der bredt.

Tagged with: