STOP Ulykken

Home  »  Alle  »  STOP Ulykken
apr 16, 2020 No Comments ›› Tage Rasmussen

Hvis du som borger ønsker forandringer og er utilfreds med den førte politik, så skal du sætte dit kryds anderledes ved næste kommunalvalg. Det er nødvendigt at udøve førstehjælp til kommunen. Dette sker ved først at “Stoppe Ulykken”, hvilket vil sige at det nuværende byrådsflertal skal ændres, så der ikke sker yderligere forringelser af kommunens værdier.  

Byrådsflertallet, med Venstre i spidsen, har haft ualmindelig travlt med igangsætning af byggeri uden fornødne business planer og med stor modstand fra lokale borgere, der ikke føler sig hørt i sager om lokalplaner og dispensationer.

Mange af de skader der er sket, kan desværre ikke rulles tilbage, men man kan sørge for at lignende sager ikke gentager sig ved at undlade at stemme på de ansvarlige politikere og partier.
 
Politikerne lever højt på at folk ikke har tid og/eller lyst til at følge sagerne tæt, og håber på at de sager, der så kommer frem i lyset, går i glemmebogen inden næste valg. 
 
Vi vil sørge for, at det ikke sker igen ved at synliggøre de skandalesager, vi har fået kendskab til gennem årene og som desværre nok kun er toppen af isbjerget.  
 
Men der er en anden vej og det er at stemme på Fjordlandslisten der ikke kun taler om et styrende værdigrundlag, men faktisk har dette som et bærende element i de beslutninger, der skal tages. 

Det er noget andet en de markedsføringsværdier som de fleste andre partier anvender. Det kan tydeligt ses, hvis man kigger på de ting, de har sagt inden sidste valg og de fine ord, der står på deres hjemmesider og sociale medier. Problemet er bare, at de handlinger og beslutninger, der er gennemført ofte ikke er i overensstemmelse med værdierne. Så når kortet ikke stemmer overens med landskabet, er det landskabet der er korrekt. 

Tagged with: ,

Leave a Reply