Fjordlandslisten kulegraver skolevæsenets nedtur.

Home  »  Alle  »  Fjordlandslisten kulegraver skolevæsenets nedtur.
okt 31, 2020 No Comments ›› Tage Rasmussen

Da INGEN svarer på HVORFOR og HVEM der har ansvaret for skolevæsenets store nedtur, tager vi nu sagen i egen hånd. 

Vi har derfor ledt efter “de sorte boxe”, som skal give os forklaringerne på nedturen. 

Efter at have fundet et centralt aktstykke – kommunens “Erfaringsopsamling fra organisationsændringerne i 2018” – er vi blevet bestyrket i, at en væsentlig del af skolevæsenets problemer ligger begravet omkring ledelse eller mangel på samme. 

I 2018 besluttede Byrådet at ændre organisationsformen fra Fagchefer til Centerchefer.  

Man valgte derved den faglige indsigt fra til fordel for nogle generalister som chefer.  

Her sætter vi fokus på skoleområdet, som “tyvstartede” på Centerchef-ordningen allerede i 2016, da man ansatte en Centerchef uden skolefaglig indsigt. 

Kommunen har i sin erfaringsopsamling i 2020 interviewet ledere og medarbejdere og der tegner sig et klart billede af en omstrukturering, som overhovedet ikke er på plads – sammenfattet i følgende 4 punkter: 

  1. Ledelse under pres. 
  2. Uklare mål og ressourcer. 
  3. Udfordrende fysiske rammer.
  4. Manglende fokus på proces og implementering. 

Den hårde interne kritik i forhold til ændringerne af ledelsesstrukturen skal også kædes sammen med især besparelser og videnstab (afgang af personale). 

Skoleforvaltningen har bl.a. sagt farvel til mange konsulenter og ifølge medarbejderne er der pt ikke ressourcer til skoleudvikling! 

Når man læser “Erfaringsopsamlingen” får man det helt klare indtryk at cheferne er voldsomt udfordret – også FAGLIGT i hverdagsspørgsmål. 

Fjordlandslisten konstaterer at byrådsflertallets beslutning om at omstille til Centerchefer har placeret skolevæsenet i et ledelsesmæssigt vakuum – selvom udvalgsformændene Morten Skovgaard og Maria Katarina Nielsen åbenbart IKKE har opdaget det endnu. 

Fjordlandslisten mener at byrådsflertallet skal stoppe “eksperimentet” og ansætte fagchefer for skoleområdet og børneområdet, for der er HÅRDT brug for faglige FYRTÅRNE! 

Og det bliver værre endnu. Læs næste gang om “Massakren på skolestrukturen i 2015”. 

Tagged with: