Kirsten Weiland

Home  »  Kirsten Weiland

Kirsten Weiland, 55år – spidskandidat for Fjordlandslisten

Bor i Frederikssund sammen med Ole Find Jensen og har to voksne børn, Hannah og Oliver. Arbejder til dagligt som distriktsskoleleder og har en master i offentlig ledelse. Jeg har altid beskæftiget mig med politik. og har tidligere siddet i byrådet i to perioder.

Mit og Fjordlandslistens helt klare mål er, at vi efter et valg kan sammensætte et byråd, der kan og vil samarbejde værdigt til glæde for alle, der bor i kommunen.

Frederikssund Kommune – et naturligt valg

Jeg er født og opvokset ved Flensborg Fjord og er derfor overbevist om, at det ikke er tilfældigt, at jeg bor i Fjordlandet – et fantastisk sted at bo og leve. Vi er forpligtede på at værne om vores kommune og udvikle vores kommune ansvarligt og med omhu. Begge mine børn er opvokset på begge sider af fjorden, og vi nyder kommunens mangfoldighed fra bylivet til de små landsbysamfund. Og sådan skal det blive ved med at være.

Borgerinddragelse

Der er forskel på borgerinddragelse og høringer. For Fjordlandslisten og mig er det helt centralt, at borgerne via en sund og åben dialog er med til at kvalificere de politiske beslutninger, så de opleves borgernære og med respekt for eksisterende fællesskaber.

Borgerinddragelse skaber på den måde engagerede borgere, sikrer gennemsigtighed omkring beslutningerne og opbygger tillid til kommunen. 

Politik har altid fyldt meget i mit liv, og dialogen mellem borgere og politikere skal være langt tættere end den er i dag. Beslutninger skal træffes på baggrund af en afvejning af alle interesser og selvfølgelig gældende lovgivning. Samarbejdet med organisationer, foreninger, brugerbestyrelser samt råd og nævn skal fastholdes og udvikles. Vi skal også have fat i de ikke-organiserede borgere, som har en interesse i sagen eller som vil kunne bidrage. Derfor skal borgerinddragelsen ske langt tidligere i en proces, end den gør i dag.

Den bedste kvalitet for borgerne

Vi skal give plads til forskellige løsninger i de forskellige områder af vores kommune. Vi skal skabe plads til gode kommunale løsninger i sund konkurrence med private initiativer. Vi skal lade lokale ideer spire og sikre de bedste løsninger for vores borgere, uanset om man er ung eller gammel og uafhængig af, hvilken livssituation man befinder sig i.

Frederikssund kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker dygtige og engagerede medarbejdere, der er glade og trygge. Det handler om god ledelse og løbende kompetenceudvikling af alle medarbejdere, så de er i stand til at levere en høj service til borgerne.

Jeg har mod til at handle og stå ved mine beslutninger. Jeg vil altid arbejde ansvarligt for det mandat vælgerne vil give mig. En stemme på mig og Fjordlandslisten er en stemme på “sund FORNUFT” i et lokalt perspektiv til gavn for hele kommunen.

Kontakt

Område/By: Frederikssund
Telefon: N/A
E-mail : kirsten.weiland@fjordlandslisten.dk
Facebook profil