Camilla Cordius

Home  »  Camilla Cordius

Flyttede til Frederikssund i 2005, fordi min mand blev ansat som forstander på Thorstedlund i Græse Bakkeby. Efter 5 års ansættelse lukkede højskolen og vi valgte at blive i Frederikssund fordi byen, naturen og kommunen rummede så mange muligheder for os som familie.

Jeg har altid været engageret i frivilligt arbejde, børnehavens områdebestyrelse, skolebestyrelsen, husråd, spejderstyrelsen og grundejerforening etc. Jeg har gennem mange års engagement set hvor meget det frivillige arbejde kan løfte, når man løfter i flok, og det har været min drivkraft.

Til hverdag er jeg ansat som kontraktforhandler i en nordsjællandsk kommunes socialforvaltning. I mit arbejde er jeg optaget af at lave præcise kontrakter med klare aftaler, så både leverandør og kommune kan levere de rette ydelser til borgerne. Jeg er optaget af økonomi, for med en stærk økonomi og gode aftaler, bliver der plads i budgetterne til at hjælpe flere med behov og yde en mere kvalificeret borgerrettet indsats.

Min viden fra mit civile job, tager jeg med ind i mit politiske arbejde. Jeg vil arbejde for en god og ordentlig borgerservice og tilgængelighed til kommunen. Folkeskolen er også et af mine store interesse-områder. Jeg vil arbejde for at Frederikssund får en folkeskole med højere faglighed og bedre trivsel.

Og så drømmer jeg om en byplanlægning i Frederikssund, der gør byen spændende, indbydende og sammenhængende, så vores voksne børn får lyst til at flytte tilbage til Frederikssund med deres familier, fordi de bare ikke kan lade være.

Jeg har også valgt at stille op til Regionsrådet, hvor jeg mener at kunne gøre en forskel med afsæt i Fjordlandslistens værdigrundlag.

Temaer som jeg er optaget af og som hænger sammen med den kommunale indsats er handicapområdets udredninger og indsatser. Jeg vil gerne arbejde for at forbedre ventetiden på psykiatriske udredninger i særlig grad for skolebørn, så børn kan få den rette støtte i skolen da tiden i grundskolen er afgørende for børnenes voksenliv.

I Fjordlandslisten ønsker vi nærhed og decentralisering inden for flere områder, derfor vil jeg arbejde for at bevare Frederikssund sygehus, så borgere har mulighed for behandling lokalt og få hurtig hjælp på akutklinikken.

Jeg vil arbejde for at skabe en bedre balance mellem borgere og miljøet. Jeg vil arbejde for at forbedre vores kystområder. Vand kender ikke kommune-grænser, og det er derfor vigtigt at arbejde i regionens fællesskab for at beskytte vores kyster. 

Kontakt

Område/By: Frederikssund
Telefon: N/A
E-mail : camilla.cordius@fjordlandslisten.dk
Facebook profil