Politik

Home  »  Posts tagged 'Politik'

Ungepolitik

jun 10, 2021 No Comments ›› Tage Rasmussen

Fjordlandslistens MÅL for Ungepolitikken  Kommunen er også for de Unge. Indenfor den kommende valgperiode skal det tydeligt fremgå af den førte politik, at kommunen også er for de Unge, fordi …

Continue Reading

Nu er det naturens tur !

mar 5, 2021 No Comments ›› Tage Rasmussen

Fjordlandslisten prioriterer naturen højt. Vi ønsker ikke bare, at den eksisterende natur skal beskyttes og plejes på en forsvarlig måde, men også at der afsættes flere midler til at understøtte …

Continue Reading

Skoleudvikling – Gør lærerne til omdrejningspunktet

mar 3, 2021 No Comments ›› Tage Rasmussen

Folkeskolen i Frederikssund Kommune skal op i omdrejninger igen, og Fjordlandslisten er parat til at gøre lærerne til omdrejningspunktet i den proces.  Skolevæsenet står i dag i store problemer efter …

Continue Reading

Øgede beføjelser og større ansvar til folkeskolerne

feb 23, 2021 No Comments ›› Tage Rasmussen

Som bekendt ønsker Fjordlandslisten, at alle skolematrikler i Frederikssund Kommune bliver selvstændige skoler igen. Men Fjordlandslisten ønsker at gå et skridt videre og give alle selvstændige skoler øgede beføjelser og …

Continue Reading

Tilbagerulning til selvstændige skoler

feb 12, 2021 No Comments ›› Tage Rasmussen

Skolevæsenet har nogle meget gennemgribende og alvorlige problemer, som byrådet bestemt er nødt til at forholde sig til.  I Fjordlandslisten bygger vi vores antagelse om skolevæsenets problemer på de konklusioner, som …

Continue Reading